Inmiddels wordt er van zowel Russische als Amerikaanse kant gesproken over de inzet van kernwapens in het conflict. Tegelijkertijd is Zelensky kandidaat voor de Nobelprijs voor de vrede. Hoe cynisch, Nobel die ooit bedacht dat kernwapens de oorlogen zouden voorkomen draait zich om in zijn graf. Het zou allemaal kunnen. Het is misschien nog niet eens het ergste wat de wereld kan overkomen. Het financiële systeem staat op instorten. Honger en dus Anarchie kan toeslaan. Machthebbers en wetenschappers spelen met het leven. Met wapens en wetenschap. De toren van Babel is bijna af.  (H)armageddon is een streek in de Bijbel. Het dal van Josafat, waar volgens profeten de laatste oorlog zal worden uitgevochten. De Verenigde Natieën zullen ten strijde trekken tegen Israël. We vergeten soms dat ook daar de spanningen hoog oplopen. De Ayatollahs zijn in het nauw door hun opstandige bevolking. Een oorlog met Israël zou ze goed uitkomen en zij hebben Hezbollah en Hamas aan hun zijde. Wereldwijd neemt antisemitisme toe (dikwijls in de vorm van antizionisme). Kerken hebben spijt dat zij hun on-opgeefbare band met Israël in hun belijdenissen hebben opgenomen.  De bevolking wordt zoet gehouden met een prijsplafond voor energie, de belofte van een schone aarde (over 100 tot 1000 jaar).  Toelagen, basisinkomen en online aankopen. Digitaal kunnen we de wereld aan. Ik geloof dat deze arrogantie bijna ten einde gaat lopen. De Heer van de Hemelse legers zal Zich met deze strijd gaan bemoeien.  Dan zullen de hoogmoedige wereldleiders en wetenschappers uit het veld geslagen worden. De Eeuwige weerstaat de hoogmoedigen maar de nederigen geeft Hij genade. Jezus zei: ”Leert van mij, dat ik nederig ben en zachtmoedig van hart”.(Mattheus 11:29) Nu kan je dat nog leren. Terug naar de God van de Bijbel. Die tegen de hoogmoed Zélf de wereld aan de vruchteloosheid heeft onderworpen. Met als doel álles weer onder Zijn bestuur te brengen. Ik  geloof dat dat niet zo lang meer gaat duren.

Overgenomen met toestemming van www.dezedagen.com

Auteur: Simon van Groningen

Vergelijkbare berichten