Dat Klaus Schwab en de zijnen uit zijn op een “great reset” van deze wereld is geen geheim. Ik zou zeggen: ”Onomstreden”. Het gekke is dat veel mensen dat niet geloven. Ik heb het idee dat vooral christenen daar sceptisch tegenover staan. Toch heeft hij het zélf gezegd en er zelfs een boek over geschreven.  Onomwonden geeft hij aan dat naast diverse “Young World Leaders” die allemaal door hem opgeleid zijn ook veel ministers en regeringsleden van over de hele wereld achter de doelstellingen staan. Dat zijn de z.g. 17 Global Goals. Daar lijken heel onschuldige en behartenswaardige dingen in te zitten. Geen armoede, geen honger, goed onderwijs, schoon water, vrede-rechtvaardigheid en krachtige instanties, gendergelijkheid. Wie wil dat nou niet. Alle mensen gelijke rechten, niemand meer arm, goed onderwijs, geen discriminatie van homo’s. Ik ben helemaal vóór. Maar als je echt naar de inhoud gaat kijken slaat de schrik je om het hart. Geen armoede bijvoorbeeld gaat wel ten koste van je vrijheid.  Daar passen geen herenboeren meer bij, maar door de overheid gecontroleerde voedsel en geld uitgaven en inkomsten. Goed onderwijs leert de kinderen en studenten de principes van de overheid. Niet inhoudelijke geschiedenis, maar weerstand tegen de Gouden eeuw bijvoorbeeld. Onze helden uit die tijd waren eigenlijk slechterikken en we moeten ons gaan schamen voor onze geschiedenis. Gendergelijkheid leert de kinderen dat er geen twee, maar diverse geslachten bestaan en dat een huwelijk tussen één man en één vrouw slechts één van de vele opties is. Het gezin als fundament van de samenleving wordt afgebroken en de overheid neemt de plaats van de ouders in. Ik protesteer daar al een tijdje tegen en in mijn studies en preken breng ik dit regelmatig als zonde aan de orde. Natuurlijk heeft de wereld een reset nodig. Zeker is er overconsumptie. Maar dat moet niet op déze manier, geregeld door het WEF en de VN. Sommige christenen menen dat ik teveel opsta tegen de overheid. We zouden stil en gerust moeten zijn. Zegt Paulus dat niet in de brief aan de Romeinen? Nee, dat zegt hij niet! Hij zegt slechts dat er overheden zijn die het goede zouden moeten doen.  Noem mij eens één  Bijbelse profeet die niet optrad tégen de overheid. De overheid zou een “dienaresse Gods” moeten zijn, maar in de praktijk speelt ook de boze, het kwaad, de satan zijn rol. En die heeft zoveel invloed dat Paulus ons oproept hem te weerstaan. Zijn listen en bedrog te ontmaskeren. En bidden voor de overheid? Zeker!! Dat ze tot bekering mogen komen, hun hart naar het volk zal uitgaan. Ze de “schapen” niet scheren, maar “weiden” zegt de profeet Ezechiël.  En hij zegt erbij: ”Wee u!! als u dat niet doet!” Dat wil ik hem nazeggen. Ten overstaan van gedupeerde gezinnen, boeren, burgers en buitenlui.  Regering, bekeer je. Open je Bijbel nog eens en zie wat God wil. Goed en recht te doen. Rechtvaardig te leven. En als ze dat niet doen moeten mensen soms protestborden maken, net als Jesaja en daarop schrijven:” Jesaja 8:1 De Heer zei tegen mij: “Neem een grote schrijfplank. Schrijf daarop met grote letters zodat iedereen het kan lezen: ‘Snelle roof, snelle buit.’ “

Het lijkt wel een blauw-wit-rode vlag, met grote letters: “Overheid. Bekeer je.”

Overgenomen met toestemming van www.dezedagen.com

Auteur: Simon van Groningen

Vergelijkbare berichten