Gift geven aan Stichting Bijbelse Bron

Jouw bijdrage helpt om een Bijbel getrouwe
boodschap van liefde en hoop te verspreiden.

Jouw bijdrage maakt een verschil!

Stichting Bijbelse Bron heeft het verlangen om alle generaties christenen te stimuleren om zich uit te strekken naar geestelijke groei en discipelschap. “Thuis raken in de Bijbel” zoals op sommige uitingen ook staat. Wij maken o.a. online studies met verdiepend onderwijs, organiseren themadagen, maken korte “video shorts” waarop wij ingaan op een specifieke vraag en geven boeken uit.

Als Stichting hebben wij geen winstoogmerk, maar zijn wij wel afhankelijk van giften om ons werk te doen. Denk hierbij aan sprekers vergoedingen, opname apparatuur, website, promotie etc. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven.

Bouw jij mee?

Je kunt een eenmalige gift geven of doorlopende. Dit laatste noemen wij ook wel ons “vrienden programma”. Door “vriend” te worden van Bijbelse Bron maak jij het mogelijk om een steeds grotere groep mensen te bereiken met Gods woord.

Ja, ik bouw mee


Gratis cadeau als dank!

Vriend wordt je voor minimaal 12 maanden. Omdat we jouw bijdrage waarderen hebben wij een klein cadeautje voor je als dank. Het boek “In de voetsporen van Kepler” van Kees Fieggen of de DVD “Een mysterie ontrafeld”. Je krijgt het cadeau van ons gratis thuis gestuurd.

Naast het cadeau sturen wij aan het einde van elk jaar een update over de stand van zaken. De Bijbel leert ons veel over goed rentmeesterschap. Wij vertellen je graag wat wij met jouw bijdrage hebben gedaan en hoe deze geholpen heeft om anderen te bereiken. We willen je vragen het werk van Bijbelse Bron mee te nemen in je gebeden en God daarvoor te danken. Het is ons verlangen dat de Heer Jezus zichtbaar mag worden in de levens van Zijn volgelingen.


Van 100 volgers naar +4600 op Youtube

Wij stellen het onderwijs op deze site kosteloos ter beschikking. Daarin zijn wij wel afhankelijk van jou gift om dit werk te kunnen blijven doen.  Daarom zijn wij op zoek naar “vrienden”. Mensen die onze missie en doel een warm hart toe dragen en maandelijks een structurele bijdrage willen geven van 10 euro of meer.

Begin 2021 hadden wij op YouTube ongeveer 100 volgers. Op dit moment zijn er ruim 4600 mensen die geregeld kijken. Nu gaat het nooit om aantallen, maar het bevestigd wel dat men op zoek is naar goed en gedegen onderwijs.