Help mee aan het verspreiden van Bijbelgetrouw onderwijs

Als partner maakt je het o.a. mogelijk om de Bijbelschool en vele andere studies fysiek en online op onze leeromgeving aan te bieden aan ruim 5000 Youtube volgers en vele kerken / geloofs gemeenschappen.

Partner worden

Ons partner programma is bedoeld voor o.a. bedrijven en organisaties die zich herkennen in de visie en missie van Bijbelse Bron. Partners vinden het belangrijk om mee te helpen Bijbelgetrouw onderwijs beschikbaar te maken en te houden voor iedereen. Partners maken het mogelijk om de Bijbelse Bron Bijbelschool verder te ontwikkelen en nieuw onderwijs te kunnen opnemen. Verder hebben wij het verlangen ook op andere plekken in Nederland fysiek het onderwijs beschikbaar te maken.

Als Partner help je Bijbelse Bron:

  • De Bijbelschool te ontwikkelen.
  • Ontwikkelen van lesmateriaal, leeromgeving, website
  • Verspreiden van Bijbelgetrouw onderwijs in kerken en online
  • Aanschaf en vervanging noodzakelijke apparatuur voor themadagen
  • Meer verbinding en ontmoetingsavonden te realiseren door heel Nederland.

Als stichting (met ANBI) heeft Bijbelse Bron het verlangen om alle generaties christenen te stimuleren om zich uit te strekken naar geestelijke groei, we willen gelovigen helpen Gods principes toe te passen in hun leven en “Thuis te raken in de Bijbel”. Als Stichting hebben wij geen winstoogmerk .

Word jij ook Partner?

Als partner geef je maandelijk een gift die ons helpt om de kosten van het maken en verspreiden van het onderwijs te dekken.

Ja, ik word partner