Stichting Bijbelse Bron

Wij hebben hart voor Jezus en willen betrokken zijn
bij de verkondiging van de blijde boodschap.

RSIN nummer : 850723164 
Bezoekadres: Haadwei 54, 9108MB Broeksterwâld 
Kvk: 53048369

Bestuur:  

  • Geert van der Woude : voorzitter 
  • Klaske Van der Woude – van der Meer : penningmeester 
  • Cor Eijlers : secretaris 
  • Gerton Meijerink: Algemeen bestuurslid

Activiteiten in 2022: 
De activiteiten van het afgelopen jaar bestonden uit: 

  • 7 themadagen te weten in Gorredijk, Urk, Veenendaal 2x, Alkmaar 2x en Assen. 
  • Bijbelstudie serie Daniël in Harlingen.
  • Bijbelstudie serie Openbaring in Damwoude.
  • Plaatsing op onze website van video’s met bijbelgetrouw onderwijs en bijbelgetrouwe artikelen voor iedereen. 
  • Het opzetten van een huisgemeente 
  • Verkoop van boeken en cadeauartikelen tijdens onze themadagen als ook online via onze website. 

Bijbelse Bron heeft het verlangen jonge en oudere christenen te stimuleren om zich uit te strekken naar geestelijke groei en discipelschap.

We leven in een tijd waarin veel verwarring en verdeeldheid is als het gaat om de uitleg van de Bijbel. Veel mensen die de Bijbel bestuderen hebben een mening over een bepaald onderwerp die vaak lijnrecht ingaat tegen andere meningen. Verder zijn er veel mensen die alleen op gevoelsbasis een mening hebben. Maar de vraag die dan vaak blijft hangen is: “Wat bedoeld de Bijbel nu echt?”

Veel verschillen in Bijbeluitleg zijn terug te voeren op het feit dat we het ‘slechts ten dele kennen’ (1 Kor 13). Maar de bijbel leert ons dat we een ieder de verantwoordelijkheid hebben te doen wat de Joden te Berea deden. ’ Ze onderzochten of deze dingen alzo waren’ (Hand. 17: 11).

In 2011 zijn we gestart met het organiseren van bijbelonderwijs avonden en conferenties waar we sprekers uitnodigen om Bijbeluitleg te komen geven. We richten ons met name op de tijd waarin we nu leven en wat het profetische Woord ons daarover te zeggen heeft. We geven uitleg over diverse bijbel boeken. Daarnaast zijn er tal van onderwerpen die we aan de hand van Gods Woord willen onderzoeken.

Op Bijbelse Bron staat divers onderwijs. Naast de lezingen, conferenties , videoshorts en bijbelstudies vind je ook verdiepende artikelen en verantwoorde boeken. Op deze wijze proberen wij o.a. jou verder te helpen om thuis te raken in de Bijbel en je relatie met Jezus te verdiepen en Zijn principes toe te passen in je eigen leven.


De gezichten achter Bijbelse Bron.

Wij zijn Geert en Klaske van der Woude. Gelukkig getrouwd en samen zijn we trotse ouders van drie kinderen, en vier kleinkinderen.

Wij zijn allebei opgevoed met het christelijk geloof en gingen regelmatig naar de kerk. In 2006 kwamen we tot levend geloof. Door bijbel studie en cursussen zijn wij enorm gepassioneerd geraakt over God, over Zijn woord en hoe Hij zichzelf daarin bekendmaakt. We leerden hoe God van het begin tot aan het eind alles in handen heeft, hoe uiterst nauwkeurig zijn plan met de wereld en met jou en mij beschreven is maar ook werkelijkheid wordt.

De principes die we leren uit de Bijbel willen we toepassen in ons leven en dat ook graag overbrengen op anderen. We verlangen ernaar dat iedereen Jezus leert kennen, Hij is de Weg, Hij is de Waarheid en Hij is het Leven. Een Leven dat geen einde kent.

Naast ons werk voor Bijbelse Bron zijn we eigenaar van het dagbestedingsbedrijf Hoeve de Houtwiel. Hierin helpen we kwetsbare mensen die om diverse redenen vastgelopen zijn en niet meer mee kunnen in het reguliere werk aan een zinvolle dag invulling.