Middernachtsroep

Wie is Zendingswerk Middernachtsroep.

Zendingswerk Middernachtsroep. is een wereldwijd, interkerkelijk en evangelisch zendingswerk, dat als doel heeft het Evangelie te verkondigen en de mensen erop te wijzen dat Jezus spoedig terugkomt. De naam Middernachtsroep is afgeleid van Matteüs 25:6: ‘En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, Hem tegemoet!’ We doen dit door het uitgeven van boeken, tijdschriften en het houden van samenkomsten.

Ontdek

Studies samen met Middernachtsroep
Wij doen projecten in heel de wereld

Projecten in Europa

Het werk in Nederland (projectcode 7000 en 8000)
Elke maand verschijnt er een nieuw nummer van onze tijdschriften, we geven meerdere boeken per jaar uit, we versturen uw bestellingen en zorgen ervoor dat de administratie op orde is.

Literatuurfonds (projectcode 7004)
Uit deze inkomsten worden de kosten gefinanceerd voor het vertalen en drukken van boeken die niet in de begroting zijn opgenomen.

Radio Neue Hoffnung (projectcode 1105)
De radiozender Radio Neue Hoffnung zendt 24 uur per dag christelijk programma’s uit onder andere in het Duits, Spaans, Engels en Arabisch. Deze programma’s zijn via de Astra satelliet in een groot deel van Europa te horen en in de hele wereld via het internet.

Projecten in Zuid-Amerika

Peetouderschap in Bolivia (projectcode 5515)
In Bolivia hebben we een internaat met een bijbehorende school. Een deel van de kinderen woont hier permanent, bijvoorbeeld omdat de ouders in het Boliviaanse oerwoud leven. We vormen samen met deze kinderen een gezinnetje, we helpen ze bij het huiswerk en proberen hun te leren op christelijke manier met elkaar om te gaan.

De familie Eisses (projectcode 6313)
Onder verantwoordelijkheid van Middernachtsroep werkt de familie Eisses in Uruguay. Jan Thijs is onder ander verantwoordelijk voor de administratie, het schriftelijk pastoraat en het onderhoud van het computernetwerk. Isabelle werkt mee bij de vertaling van tijdschriften en boeken in het Spaans.

Tonnie de Jong (projectcode 6515)
Op het internaat in Bolivia werkt Tonnie de Jong. Zij geeft les op de school van het internaat en begeleidt de kinderen die in het internaat wonen.

Projecten in Israël

Directe hulp in Israël (projectcode 4000)
Met dit project ondersteunen we verschillende kleinere projecten in Israël. Het kan gaan om een éénmalig project, maar ook om noodhulp bijvoorbeeld na een ramp.

Ontdek

Boeken van de Middernachtsroep die bij ons zijn te bestellen