Jolande Cornelisse – Beekman

“Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, Hij verbergt mij veilig in zijn tent, Hij tilt mij hoog op een rots.” – Psalm 27:5 (NBV21)

Als mij gevraagd wordt of ik mezelf wil voorstellen, kan ik vertellen dat ik Jolande heet, gelukkig getrouwd ben met Hans, drie grote kinderen heb waarvan de oudste al de deur uit is, en dat ik woon in het weidse oost-Groningen. Ik kan vertellen dat ik hou van schrijven, wandelingen in de natuur, gitaar spelen en zingen en lekker koken en bakken voor mijn gezin. Maar wat ik nog veel liever vertel, is wat de Heer in mijn leven heeft gedaan.

Toen ik eind jaren zeventig in een warm, veilig nest werd geboren, wist mijn Schepper wat Hij deed. Hij plaatste mij bij liefhebbende ouders, die mij vertelden over Hem, die me voedden, koesterden, en beschermden tegen de invloeden van de wereld.

In mijn allervroegste herinneringen zie ik mijzelf als een lammetje op de arm van de Goede Herder. Ik kan me geen dag herinneren waarop ik niet wist dat de Heer Jezus erbij was.

Maar ik was een gevoelig, kwetsbaar kind. Ik was bang voor mensen, bang voor dieren, bang voor satan, voor demonen, voor geesten en onzichtbare mensen. Bang voor alles waar ik niks van wist of waar ik geen controle over had. Nachtmerries waren zo normaal als het vallen van elke avond. In mijn tienertijd ontwikkelde zich dat tot een waar stoornis, en kon ik niet meer naar behoren functioneren.

Al heel jong had ik besloten mijn lieve Heer Jezus te volgen; op mijn tiende werd ik gedoopt.

“Welkom in de strijd”, zei een oude broeder in de doopsamenkomst tegen mij. Ik vraag me af of hij wist hoezeer hij het bij het juiste eind had. Als nog-net-geen-puber zette ik een stap die de geestelijke wereld zag: ik wilde bij Gods koninkrijk horen! Die dag was inderdaad het begin van de echte strijd. Mijn hele jeugd en een stuk van mijn volwassen, inmiddels getrouwde leven, heb ik het uitgeroepen naar God: “Heer, verlos mij toch van die angst!” Ik geloofde met mijn hele hart dat Hij mij kon redden, Hij was degene aan Wie ik mij vastklampte. En niet tevergeefs.

Inmiddels moeder geworden van drie prachtige kinderen, levend met de beperkingen van mijn labiele gemoed, bezocht ik met Hans en een bevriend echtpaar een studieweekend over genezing en bevrijding. Een onderwerp dat in onze kringen gevoelig lag (en ligt), maar wij waren als jonge mensen hongerig om meer van Gods kracht in onze levens te zien en meer mensen met Zijn liefde, herstel en genade te kunnen bereiken.
Op een bijna onbewaakt moment dat weekend, bracht een broeder mij op eenvoudige wijze bij de Heer. Zonder omhaal van woorden, in de machtige naam van de Heer Jezus. En de angst week. Voorgoed.

Er waren geen lichtstralen of regenbogen, geen engelenzang of vreemde manifestaties. Nee, een rust overviel mij, die pas de dagen, weken en jaren daarna echt duidelijk werd: God had mij écht bevrijd van angst. In elk aspect waarin die nare gebondenheid mij had beperkt, merkte ik dat ik vrij was geworden. Ik kon me vrij bewegen, fysiek en geestelijk; ik kon open en vrij met mensen omgaan en wat heerlijk was: ik kon eindelijk rustig gaan slapen!

Was de strijd weg? Nee, strijd is een realiteit voor elk mens die radicaal de Heer Jezus wil volgen. Efeze 6 handelt daar onder andere heel duidelijk over. Ben je dan zonder gevaar? Nee, beproevingen en gevaren worden ons niet bespaard. Lees maar eens de avonturen van de apostelen in Handelingen, of luister naar de verhalen van christenen over de hele wereld. Maar één ding is zeker: in Christus zijn we geborgen. En mét Hem zijn we meer dan overwinnaars; geen slachtoffers maar sterk door Hem, in al onze zwakheid.

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.”

 – Kolossenzen 3:3 (NBV21)

SCHRIJVEN VOOR BIJBELSE BRON

De komende tijd mag ik met enige regelmaat iets gaan schrijven voor Bijbelse Bron. Door middel van korte artikelen wil ik mensen heel graag bemoedigen, aanmoedigen, opbouwen en inspireren in hun wandel (of tót een wandel) met de Heer. Dit wil ik doen puur aan de hand van Gods Woord, gedreven en geïnspireerd door de Heilige Geest. Ik hoop en bid hiermee tot zegen te mogen zijn binnen Bijbelse Bron en daarbuiten.

CHRISTEN ZIJN IN NEDERLAND

We leven in een tijd waarin het voor veel christenen niet meer vanzelfsprekend is om de Bijbel als gezaghebbend te zien. We krijgen vanaf christelijke podia veel verschillende, soms elkaar tegensprekende boodschappen te horen, en het is goed voor te stellen dat mensen soms door de bomen het bos niet meer zien.

Ik geloof dat God Zijn Woord bewaard heeft door de eeuwen heen, dat het boven cultuur en menselijke ontwikkelingen staat en actueel, levend en krachtig is. Ik geloof ook dat het Woord ten diepste niet zonder de Geest `verkrijgbaar’ is; Hij is het die uit het hart van God neemt en het ons verkondigt.

Ik geloof in de kracht, de gaven en de vrucht van de Geest, ik geloof dat we als christenen in nieuwheid des levens mogen wandelen, heilig en onberispelijk voor God. En dit alleen door het volbrachte werk van de Heer Jezus.

Mijn wens voor de kerk in Nederland is, dat ieder persoon daarin Hem mag kennen. Dat elke persoon daarin Zijn verlossende werk mag omarmen, Hém centraal zal stellen in zijn of haar hart en leven en de Heilige Geest alle ruimte mag geven om hem of haar te heiligen, te vormen naar het beeld van de Zoon en door Hem steeds meer zicht op de Heer Jezus én de liefde van de Vader te krijgen. Als dát werkelijkheid mag worden in het leven van elke gelovige, zou de kerk weer gaan stralen en schitteren als een bruid voor haar bruidegom; want het is de liefde van Christus die van ons af mag stralen.

Vergelijkbare berichten