J.D. Farag Ministries

JD Farag “Let op, vat moed” Bijbelprofetie-update 18-02-2024

Waar gaat deze studie over:

Pastor JD legt uit hoe Gods Woord, als een tweesnijdend zwaard, in deze laatste dagen aan twee kanten snijdt: de ongelovige moet opmerkzaam zijn en de gelovige moet er door aangemoedigd worden.