J.D. Farag Ministries

JD Farag “Hoe de dag des oordeels komt” Bijbelprofetie-update 11-02-2024

Waar gaat deze studie over:

Pastor JD legt uit hoe Gods dag des oordeels komt nadat hij heeft uitgelegd waarom die dag komt, wat er allebei op wijst dat die dag eerder komt dan iemand zich kan voorstellen.