Vriend worden

Jouw bijdrage helpt om een Bijbel getrouwe
boodschap van liefde en hoop te verspreiden.

Gods woord voor iedereen

Misschien ken je ons al van een online Bijbelstudie of ben je voor het eerst op deze website. Wij willen jou hartelijk welkom heten. Bijbelse Bron heeft het verlangen jonge en oudere christenen te stimuleren om zich uit te strekken naar geestelijke groei en discipelschap. “Thuis raken in de Bijbel” zoals op sommige uitingen ook staat. Wij maken online studies met verdiepend onderwijs. Dit onderwijs duurt per studie ongeveer 30 minuten. Ideaal om te bekijken met familie, vrienden of juist alleen. Op Bijbelse Bron vind je ook korte “video shorts”. Dit zijn korte video’s van ongeveer 5 minuten waarop wij ingaan op een specifieke vraag.


Jouw bijdrage maakt een verschil

Bijbelse Bron heeft geen winstoogmerk, wij stellen het onderwijs op deze site kosteloos ter beschikking. Dat betekend niet dat we geen kosten hebben om dit online platform te laten bestaan. Je kunt hierbij denken aan: kosten voor apparatuur, video-opnames, website kosten, promotie, vergoedingen aan sprekers etc. Wij zijn afhankelijk van jou gift om dit werk te kunnen blijven doen.  Daarom zijn wij op zoek naar minimaal “75 vrienden”. Mensen die onze missie en doel een warm hart toe dragen en maandelijks een structurele bijdrage willen geven van 10 euro. Geef je liever een eenmalig gift? Kijk dan eens op de pagina gift geven.

Elke bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om Bijbelgetrouw onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen. Eind 2020 hadden wij op YouTube ongeveer 100 volgers. Op dit moment zijn er ruim 600 mensen die geregeld kijken. Nu gaat het nooit om aantallen, maar het bevestigd wel dat men op zoek is naar goed en gedegen onderwijs.

Door “vriend” te worden van Bijbelse Bron maak jij het mogelijk om een steeds grotere groep mensen te bereiken met Gods woord.


Gratis cadeau als dank!

Vriend wordt je voor minimaal 12 maanden of 1 jaar. Omdat we jouw bijdrage waarderen hebben wij een klein cadeautje voor je als dank. Het boek “In de voetsporen van Kepler” van Kees Fieggen of de DVD “Een mysterie ontrafeld”. Je krijgt het cadeau van ons gratis thuis gestuurd.

Naast het cadeau sturen wij aan het einde van elk jaar een update over de stand van zaken. De Bijbel leert ons veel over goed rentmeesterschap. Wij vertellen je graag wat wij met jouw bijdrage hebben gedaan en hoe deze geholpen heeft om anderen te bereiken. We willen je vragen het werk van Bijbelse Bron mee te nemen in je gebeden en God daarvoor te danken. Het is ons verlangen dat de Heer Jezus zichtbaar mag worden in de levens van Zijn volgelingen.


Word Vriend van Bijbelse Bron

(Vriend wordt je voor minimaal 12 maanden of 1 jaar.)

Bedrag € -