Praktijk van een Bijbels huwelijk

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

Het huwelijk en gezin vormen samen de hoeksteen van Kerk en samenleving. Dat het huwelijk onder vuur ligt is evident, zowel in Kerk en samenleving. Veel destructieve invloeden uit de cultuur zijn hier debet aan. Denk aan echtscheidingen, feminisme, de lhbtqi+ beweging, vervaging van het onderscheid man/vrouw, genderisme, etc. De Bijbel geeft diverse geestelijke handvatten voor een harmonieus, God verheerlijkend huwelijk: een huwelijk die de Kerk en de samenleving zegent. Gods Woord weet hoe de meest kwetsbare en intieme relatie tussen man en vrouw het best kan functioneren en floreren. Dus ga met ons mee om te ontdekken wat Gods wil is m.b.t. het huwelijk, die een prachtige illustratie mag zijn van de innige relatie van Christus en de Gemeente.

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen