Kenmerken van een Bijbels huwelijk

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

Het is de Here Zelf die het huwelijk geeft aan Zijn schepping. Hij is de Bedenker er van. Dat betekent dat Hij ook de Enige is die het huwelijk kan en mag definiëren. Al vele jaren staat het huwelijk in onze maatschappij onder grote druk en meent de mens te mogen tornen aan de instelling van het huwelijk zoals God dat heeft gegeven. Tijdens de ochtendsessie van deze themadag gaan we focussen op de kenmerken van een Bijbels huwelijk zoals die in de Schrift worden gegeven. Alleen Gods Woord legt voor ons een hecht fundament waarop we kunnen staan en helpt ons te blijven vasthouden aan een Bijbelse visie op het huwelijk.

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen