Het Koninkrijk der Hemelen (deel 1)

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

Een Bijbelstudie over Mattheus 13. Een zeer actueel onderwerp. Het gaat over de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. Een verborgen koninkrijk op aarde met de Koning in de hemel. Heel kort samengevat, de christenheid in de tijd tussen de verwerping van de Heer Jezus en zijn wederkomst als de verheerlijkte Koning. Dit hoofdstuk bevat enorm veel lessen, zowel leerstellig alsook lessen voor de praktijk. De oproep van dit hoofdstuk is: “wie oren heeft om te horen, laat hij horen!” (vs 9 en 43).

Over Herm Jansen

Informatie over de spreker

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen