Christus PLUS joodse gebruiken?

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

De gemeente van Christus en Israël, het lijkt een lastige relatie te zijn. Nog steeds denken vele gelovigen dat zij, in de plaats van Israël zijn gekomen. De vervangingstheologie. Dit heeft tot gevolg dat zij denken dat Israël volkomen heeft afgedaan als volk en als natie. De Kerk heeft haar plaats ingenomen. Soms wordt het tegenover gestelde gedacht dat de gemeente in Israël is ingelijfd. Consequentie hiervan is dat joodse gebruiken worden gezien als bestemd voor de gemeente van de Here Jezus van vandaag.  Vele gelovigen vieren dan de sabbat omdat ze geloven dat we als gemeente daar naar terug moeten.

De brief aan de Hebreeën laat op een uitmuntende manier het hemelse karakter van het christendom zien. Dat maakt de brief van speciale betekenis voor onze dagen. Het christendom heeft in de loop van de geschiedenis steeds meer zijn ware, hemelse karakter verloren. Het is gereduceerd tot een werelds systeem. Veel vormen van christendom bestaan uit ceremoniën en kerkelijke gebruiken die vaak rechtstreeks uit het Jodendom zijn overgenomen. Daarmee is de Judaïstische godsdienst, die voor God heeft afgedaan, in het christendom teruggekeerd.

Door de brief leren naar het christendom te kijken met Gods ogen. We zullen erdoor herkennen hoe God gediend en aangebeden wil worden, waardoor we tevens kunnen afwijzen wat daarvan afwijkt. Daarvoor richt de schrijver van de brief het oog op de Heer Jezus, op Zijn leven op aarde, op Zijn offer op het kruis, op Zijn verheerlijking aan de rechterhand van God en op Zijn toekomst.

Over Ger de Koning

Ik ben geboren in 1948 in Nederland en opnieuw geboren in 1966. Sport was mijn passie. Dat was ook na mijn bekering nog enige tijd zo, tot ik, rond 1970, zag dat de Heer Jezus recht had op mijn hele leven. 

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen