Samenkomst 23 oktober 2022

Wij willen graag met broeders en zusters samenkomen rondom de Heer Jezus. Wij leren uit de Bijbel hoe God de gemeente bedoeld heeft. De Heer Jezus heeft gezegd dat Hij Zijn gemeente zal bouwen (Matteüs 16:18)

In onderstaande bijbel teksten zien we  belangrijke principes voor onze samenkomst die wij willen toepassen.

Handelingen 2:42 (HSV)
En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

1 Korinthe 14:26 (HSV)
Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw.

Onze samenkomsten bestaan uit het zingen van liederen, getuigenissen en het wekelijks breken van het brood (avondmaal) en we luisteren naar het Woord wat door één van de broeders gebracht wordt. We hebben een kleine vorm van structuur maar streven naar een praktische invulling van wat er staat in 1 Korinthe14:26.

Het Woord wat we delen is naar 2 Timotheüs 3:16-17 (HSV)
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Je bent welkom tijdens onze diensten. In verband met de ruimte willen we je vragen om je op te geven, dat kan door het sturen van een mail naar  info@bijbelsebron.nl of via WattsApp op 06-23846654

De woordbediening van deze dag is door Harm Zijlstra

De samenkomst wordt gehouden in:

Kringloop Second Chance
de Moarrewei 13,
9104 LA. Damwoude.

We starten om 10.00 uur 
Na afloop ontmoeten we elkaar met koffie, thee of fris.

Datum

23 okt 2022
Verlopen!

Tijd

10:00 - 12:00

Locatie

Kringloopwinkel Second Chance.
De Moarrewei 13 Damwoude

Organisator

Huisgemeente Damwoude