Third Adam (Spencer Smith)

Over deze studies

Deze video is gemaakt door Spencer Smith en is vertaald in het Nederlands door Bijbelse Bron met goedkeuring. De overige delen van deze documantaire wordt op dit moment vertaald. De video laat zien welke occulte invloeden actief zijn, hoe ze werken en misleiden, ook in de kerk. Shambala of Shamballa is namelijk een mythisch koninkrijk. Zeer interessant, zeker met de opkomst van de antichrist en de tekenen van de Eindtijd.

Training Inhoud