Vorig jaar ben ik een oude vriend in Guinée-Bissau verloren. Djuca en ik kenden elkaar al sinds 1976 toen ik een maand lang bij hem logeerde om te helpen in het kerkje waar hij de enige en leidende oudste was op dat moment. Ik ben later nog vaak bij hem geweest. Het bericht van zijn overlijden kwam als een schok, niet alleen vanwege zijn sterven, maar vanwege de oorzaak: de Word of Faith leer. Helaas was hij de afgelopen paar jaar door het gif van die leer beïnvloed. Hij was al enige tijd suikerpatiënt maar hoorde nu de valse leer dat het altijd Gods wil is dat je als gelovige genezing ontvangt, als je het maar claimt en proclameert. En medicijnen nemen is natuurlijk een ‘negatieve belijdenis’ want daarmee bevestig je de ziekte. Door deze leugen besloot hij de overtuiging te belijden dat hij genezing ontvangen had en weigerde hij zijn medicijnen. Het resultaat was te voorspellen. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. En helaas heeft de demonische Word of Faith leer zich als een olievlek door de kerk in Afrika verbreid, zodat het nu langzamerhand de heersende leer is. Mensen worden er op sluwe wijze mee gemanipuleerd en uitgebuit door welvaartsleraren en valse profeten.

De reden dat het gif van Word of Faith zo aanslaat in dat werelddeel, is omdat de essentie van deze leer heel nauw aansluit bij het animistische wereld- en godsbeeld. Het animistische Afrika ken een ‘angst – macht’ cultuur (zoals het oosten een schaamte-eer cultuur heeft en het westen een schuld-gerechtigheid cultuur). Voor de animist is God onbereikbaar en a-moreel. Om God aan je kant te krijgen, moet je Hem beïnvloeden via de geesteswereld. Als je aan de juiste touwtjes trekt (juiste geest op de juiste manier benadert met de juiste rite) kun je God naar je hand zetten, ongeacht of je iets goeds of iets kwaads gedaan wil krijgen. Op die wijze kun je jouw werkelijkheid manipuleren.

De Word of Faith leer belooft de Afrikaan hetzelfde effect, maar dan via een ‘christelijke’ (meer ‘beschaafde’ weg). Als je maar op de juiste manier je geloof inschakelt en met je woorden belijdt, moet er gebeuren was je wilt. Ook in Word of Faith vind je de elementen angst-macht. Doe je een verkeerde uitspraak met je mond, dan bewerkt je je eigen onheil. Maar ‘positieve proclamaties’ beloven macht. Een van de meest misbruikte verzen waaraan je misleiders kunt herkennen die deze leer brengen, is Spreuken 18:21 “Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.” In plaats van dit in de context van Spreuken te lezen, die laat zien dat hiermee bedoelt wordt dat we met onze woorden anderen beïnvloeden, ten goede of ten kwade, leggen in dit vers de oneigenlijke idee dat onze woorden scheppend zijn (zoals God schiep met Zijn woorden) en oproepen wat we uitspreken, ongeacht of anderen die horen en ongeacht wat anderen er mee doen. M.a.w. een soort toverformule om je eigen werkelijkheid te bepalen. Deze leugen heeft al veel schade gebracht, maar veroorzaakt ook angst; je mocht eens een verkeerde gedachte hebben geuit.

Waarin die angst ook sterk ervaren wordt, is dat gelovigen worden gewaarschuwd voor het onheil dat ze over zich halen als ze hun tienden niet geven, maar grote zegen mogen claimen als ze dat wel doen. Diezelfde angst leefde in feite ook bij mijn vriend die aan suikerziekte overleed. Toen zijn bezorgde zoon hem toch weer medicijnen stuurde, wierp hij met schrik en afschuw weg. Immers zelfs maar overwegen of hij ze weer moest nemen, zou een ‘negatieve belijdenis’ zijn geweest en een ‘geloof afbrekende gedachte’. In deze hyper-charismatische leer wordt de mens helemaal op zichzelf teruggeworpen.

Wat ik nu zie is dat niet alleen in Afrika deze leer de kerken heeft overgenomen, maar dat ook in Nederland de Word of Faith leer bijna overal in evangelisch-charismatische gemeentes geaccepteerd begint te worden.

Vraag: Kun je ook iets aangeven op welke manieren je dit in NL ziet?

[vc_column_text]Ik hoorde het bv in een grote baptisten gemeente waar ik wel kwam, waar men een wat meer charismatische kant op wilde, en waar ik een gastspreker hoorde over Spreuken 18:21 en zonder dat hij dit zo noemde, de gemeente in Word of Faith onderwees. Maar je vindt het in veel gemeentes. Edgar Holder onderwijst het, Tom de Wal, de Doorbrekers in Barneveld, House of Heroes van Mattheus vd Steen, en ook de gemeentes die Bill Johnson’ onderwijs propageren.

De Word of Faith leer vind je in de van Bethel boeken en Johnson is gigantisch populair bij een breed charismatisch publiek. Johnson gebruikt niet de term Word of Faith maar formuleert wel dezelfde leringen. Word of Faith werd al in de zestiger jaren door Maasbach geïntroduceerd die de boekjes van Kenneth Hagin en E. W. Kenyon uitgaf. Je vindt dat gedachtegoed ook terug in de genezingsleer van Jan Zijlstra, die natuurlijk uit de Maasbach stal komt. Word of Faith wordt in Amerika ook door de meeste leiders uit de Apostelen en Profeten beweging omarmt. En neem bv Joyce Meyer, als ik vroeger lezingen over het welvaartsevangelie gaf en Joyce Meyer noemde, waren er altijd dames die boos werden. Meyer was immers populair in het damesblad van de EO. Dus ‘dat moest goed zijn’.

Een paar jaar geleden bekeerde Joyce Meyer zich publiekelijk van… het welvaartsevangelie. Dus ze was toch echt Word Faith preacher geweest, wat ook heel duidelijk was in haar schrijven en spreken. Waarom hadden mensen dat niet doorgehad en waarom mocht je daar niet op wijzen? Omdat velen die boodschap juist graag horen: motivational praatjes met een feel good boodschap die het ego strelen en de oren kietelen. Daarom ben ik er diep van overtuigd dat wij nu de vervulling van 2Tim4:3 zien. Dit is wat velen willen, en ik ben er diep bezorgd over.

De beweging die ook sterk verbonden is met het Word Faith onderwijs is het Kingdom Now gedachtegoed. Word of Faith geeft hen een ‘instrument’ om de wereld aan zich te onderwerpen. Je vindt dat bv bij God’s Embassy met profetes Arleen Westerhof. Helaas zijn er nog veel meer te noemen.

Hans Frinsel

Bron: Facebook

Vergelijkbare berichten