Wie zijn wij

Wij hebben hart voor Jezus en willen betrokken zijn in de verkondiging van de blijde boodschap.

Bijbelse Bron heeft het verlangen jonge en oudere christenen te stimuleren om zich uit te strekken naar geestelijke groei en discipelschap.

We leven in een tijd waarin veel verwarring en verdeeldheid is als het gaat om de uitleg van de Bijbel. Veel mensen die de Bijbel bestuderen hebben een mening over een bepaald onderwerp die vaak lijnrecht ingaat tegen andere meningen. Verder zijn er veel mensen die alleen op gevoelsbasis een mening hebben. Maar de vraag die dan vaak blijft hangen is: “Wat bedoeld de Bijbel nu echt?”

Veel verschillen in Bijbeluitleg zijn terug te voeren op het feit dat we het ‘slechts ten dele kennen’ (1 Kor 13). De bijbel leert ons dat we een ieder de verantwoordelijkheid hebben te doen wat de Joden te Berea deden. ’ Ze onderzochten of deze dingen alzo waren’ (Hand. 17: 11).

God heeft het verlangen voor we door geestelijke groei komen tot ´volle wasdom´ (het zoonschap efeze 1) en het doel verwezenlijken waarvoor Hij ons geroepen heeft.

In 2011 zijn we daarom gestart met het organiseren van bijbelonderwijs avonden, waar we sprekers uitnodigen om Bijbeluitleg te komen geven. We richten ons met name op de tijd waarin we nu leven en wat het profetische woord ons daarover te zeggen heeft. Tijdens elke avond is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Op Bijbelse Bron staat divers onderwijs. Daarnaast vind je ook verdiepende artikelen en boeken. Op deze wijze proberen wij o.a. jou verder te helpen om thuis te raken in de Bijbel en je relatie met Jezus.

De gezichten achter Bijbelse Bron.

Geert van der Woude

Klaske van der Woude

Wij zijn Geert en Klaske van der Woude. Gelukkig getrouwd en samen zijn we trotse ouders van drie kinderen, en vier kleinkinderen.

Wij zijn allebei opgevoed met het christelijk geloof en gingen regelmatig naar de kerk. In 2006 kwamen we tot bekering. Als zichtbaar teken werden we gedoopt door onderdompeling in 2007.

2 Korinthe 5:17 ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden’.  

Vanaf dat moment willen we alleen nog maar leven tot eer van de Here Jezus. Betrokken zijn bij de verkondiging van de blijde Boodschap, dat de Here Jezus naar deze wereld is gekomen om ons daaruit vrij te kopen en al onze verwachting te richten op Hem alleen. Tot het moment dat Hij komt om ons te halen als Zijn Bruid. We zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht.

Onderwijs

Online kijken

Agenda

Overzicht onderwijsavonden

Uitgeverij

Verdiepende boeken

Gift geven

Ondersteun Bijbelse Bron

Nieuws en Blog

Thuis raken in de Bijbel. Elke dag meer ontdekken wie Christus Jezus is.

0.00