Uitgeverij

Met de boeken die wij uitgeven willen wij een bijdrage leveren aan de geestelijke groei en het onderscheidingsvermogen van gelovigen.

Bijbelse Bron is in 2017 gestart met een eigen uitgeverij.

Bijbelse Bron is in 2017 gestart met een eigen uitgeverij. (voorheen Levend Water). Met de boeken die wij uitgeven willen wij een bijdrage leveren aan de geestelijke groei en het onderscheidingsvermogen van gelovigen.

We leven best wel in een verwarrende tijd. Niemand lijkt het juiste antwoord te hebben. De Bijbel spreekt duidelijk over tekenen van de tijd en als we eerlijk zijn lijkt het erop dat de wereld zoals wij die nu kennen zich  naar een catastrofale climax ontwikkeld.

Gods Woord, de Bijbel spreekt duidelijk over ‘Tekenen van de tijd’ en het belang om die te onderkennen.

De apostel spoort ons aan ‘En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’. (2 Petrus 1:19)

De profetieën worden zo vergeleken met een lamp, die de voet van de pelgrim op een duistere en gevaarlijke weg voorlicht.

In de eindtijd waarin we leven is het belangrijk om elkaar steeds te wijzen op Zijn profetische Woord. Paulus gaf Timotheus deze opdracht mee:  Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen [en] die het Woord van de waarheid recht snijdt (2Timoteus. 2:15).

Door Gods genade willen we dit ook doen.

Onderwijs

Online kijken

Agenda

Overzicht onderwijsavonden

Uitgeverij

Verdiepende boeken

Gift geven

Ondersteun Bijbelse Bron

Nieuws en Blog

Thuis raken in de Bijbel. Elke dag meer ontdekken wie Christus Jezus is.

0.00