Het Koninkrijk der Hemelen (deel 1)

Waar gaat deze studie over

Een Bijbelstudie over Mattheus 13. Een zeer actueel onderwerp. Het gaat over de gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. Een verborgen koninkrijk op aarde met de Koning in de hemel. Heel kort samengevat, de christenheid in de tijd tussen de verwerping van de Heer Jezus en zijn wederkomst als de verheerlijkte Koning. Dit hoofdstuk bevat enorm veel lessen, zowel leerstellig alsook lessen voor de praktijk. De oproep van dit hoofdstuk is: “wie oren heeft om te horen, laat hij horen!” (vs 9 en 43).

Vooraf lezen

Matteüs 13 (NBV)

Herm Jansen (spreker)

Ik ben Herm Jansen, 60 jaar oud en getrouwd met Erna. We hebben vier kinderen tussen de 21 en 28 jaar oud, drie dochters en een zoon. Ik ben geboren en getogen in Dinxperlo waar we nu nog wonen en ook de zondagse samenkomsten van de vergadering “De Bosmark” bezoeken. Ik ben 40 jaar werkzaam in het onderwijs, de laatste 32 jaar als leraar aan het Graafschap College in Doetinchem.

Al jong heb ik de Heer aangenomen als mijn Heiland. Toen ik rond de veertig was heb ik  geleerd dat een leven met Hem, je alleen echt gelukkig maakt, als je Romeinen 8:1 als leidraad in je leven toelaat. (De wet van de Geest van het Leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood!) Het gaat niet alleen om de bekering maar ook de Geest  ruimte geven in mijn leven was voor mij een verademing/ontdekking.

Al jaren verzorg ik Bijbelstudies. En de laatste jaren mag ik wekelijks christelijke radioprogramma’s bij Dinxperfm en Aladnafm (Dinxperlo en Aalten) maken en presenteren, een geweldig werk! In het plaatselijke blad werd ik omgedoopt tot de “DJ met een boodschap” een prachtige bijnaam.