Coronamaatregelen vs overwinnaars in Christus Jezus

Sinds maart 2020 hebben wij onder andere in Nederland te maken met de coronamaatregelen tegen covid-19.  Zowel gelovigen als ongelovige hebben te maken met coronamaatregelen.
Deze maatregelen kun je -kortheidshalve en voor zover relevant – als volgt weergeven:

Basisregels die voor iedereen gelden:
– Schud geen handen
– Houd 1.5 meter afstand overal
–  Loop op de aanwezen looprichtingen
– Werk thuis
– Vermijd groepsvorming
– Draag een mondkapje
– Laat je testen wanneer je wel of geen corona-gerelateerd klachten hebt
– Ga in quarantaine voor een periode van minimaal 10 dagen

– De (verplichte) vaccinatie is de oplossing

Regels voor groepen en aantallen:
– Thuis maximaal 3 personen per dag ontvangen
– Alles in groepsverband: maximaal 4 personen
– Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn: maximaal 30 personen

Aanvullende maatregelen:
– Indien u daarvoor in aanmerking komt, kun u aanspraak maken op een steun -en herstelpakket van de overheid.

Heeft u zich wel eens afgevraagd in hoeverre deze maatregelen in lijn staan met het woord van God? Wat mag de overheid van ons verlangen en onder welke omstandigheden? Moet je de overheid altijd gehoorzamen kost wat het kost? Staat onderdanig zijn gelijk aan gehoorzaam zijn?
Hoe verhouden deze maatregelen zich met onze fundamentele en grondwettelijke vrijheden zoals de vrijheid van godsdienst en recht op onaantastbaarheid van het lichaam?

De heer mr. D. Uwamahoro zal samen met ons opzoek gaan naar antwoorden in het woord van God op al deze vragen en veel meer. Uitgangspunt hierbij is dat het woord van God altijd de hoogste autoriteit heeft.

Bouw ook mee aan Bijbelse Bron

Bijbelse Bron heeft het verlangen jonge en oudere christenen te stimuleren om zich uit te strekken naar geestelijke groei en discipelschap.

Als Bijbelse Bron hebben wij geen winstoogmerk, maar zijn wij wel afhankelijk van giften om ons werk te doen. Denk hierbij aan sprekers vergoedingen, opname apparatuur, website kosten etc. Jouw bijdrage maakt dus een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij mee? Je kunt een eenmalige of doorlopende gift geven.

Alvast bedankt,

Bijbelse Bron

Bedrag