Belangrijke profetische gebeurtenissen – deel 1 – Werner Mücher

Waar gaat deze studie over?

Een overzicht van wat Gods Woord vertelt over de toekomstige ontwikkelingen tijdens de 7-jarige grote verdrukkingstijd en het daaropvolgende 1000-jarig vrederijk.

Opname van: Bijbelseleer

Gift geven

Als Bijbelse Bron hebben wij het verlangen jonge en oudere christenen te stimuleren om zich uit te strekken naar geestelijke groei en discipelschap. Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Gift geven