Valse profeten, tekenen en wonderen

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over?

Thema: Valse profeten tekenen en wonderen.
Spreker: Kenneth Johannes

In de Bijbel worden we meerdere malen gewaarschuwd voor valse profeten en leraren. In de eindtijd wemelt het van de valse profeten en ook in christelijke gemeenten bent u niet veilig.

2 Petrus 2:1-3:
‘Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen’

Er zijn dwaalleringen in omloop die zijn binnengedrongen in de kerken en deze kerken groeien enorm snel. U kunt zich afvragen hoe het kan dat in de eindtijd, waarin de afvalligheid het grootst is, een kerk zo snel groeit. Hier is de geest van de antichrist aan het werk.

1 Johannes 4:1-3 :

‘Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.’

Deze video geldt als een waarschuwing.

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen