Ontwikkelingen In Het Midden-Oosten

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

In Lukas 21 : 29 zegt de Heer Jezus : “Let op de vijgenboom en alle bomen” .
De vijgenboom is een beeld van Israël, waarvan we nu zien dat God zijn beloften aan dit volk aan het vervullen is en hen terug brengt naar het land dat Hij aan Abraham had beloofd. De joden die nu in het land Israël zijn, leven in relatieve rust en voorspoed. De Bijbel laat zien dat dit echter niet zo zal blijven; er is sprake van een plotselinge overval op het land Israël, zoals beschreven in Ezechiël 38 & 39. De Heer roept ook op te letten op alle bomen. Wie zijn die bomen? En wat zien we daarvan in deze tijd? Spreekt Gods woord wellicht over deze “bomen” en zo ja, waar vinden we in Gods woord aanwijzingen welke volken een rol spelen in Gods plan met Zijn eigen volk? Zo’n 90% van alle profetieën in de Bijbel hebben te maken het volk Israël, Gods oogappel (Zacharia 2 : 8). Ook al beseffen overheden het niet, God gebruikt ook andere volken in zijn plannen (Spreuken 21 : 1). Als dus de Bijbel op diverse plaatsen in het Oude Testament volken noemt die tegen Israël zullen opstaan zullen we dit serieus moeten nemen en ons moeten afvragen wat de betekenis is en in hoeverre we al iets zien aankomen van de vervulling van de Oud Testamentische profetieën. Want Gods beloften staan vast, niet alleen aan ons als Christenen maar juist ook aan zijn volk Israël.

Over Jaap Fijnvandraat

Informatie over de spreker

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen