Hoe de hyper-charismatische beweging de gemeente van Christus infecteert met de Izebel geest (1)

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

Br. Hans Frinsel heeft een brochure geschreven met de titel ‘De diepten van satan leren kennen. Deze brochure is de aanleiding voor deze studieserie. Hans Frinsel spreekt oa. naar aanleiding van Openbaring 2. De vrouw Izebel laten begaan.

De Bijbel draagt ons op te waken – voor verleiding, maar ook voor misleiding – en de gemeente te beschermen tegen wolven in schaapskleren. Dat is in onze tijd niet populair, maar wel een opdracht van de HERE zelf.
In deze lezing kijken we naar de globale ontwikkeling het evangelisch-charismatische denken en hoe het zich verhoudt tot en beïnvloed wordt door de huidige westerse cultuur. Wat we met name waarnemen is een beweging weg van de genoegzaamheid van Gods geopenbaarde Woord in de Bijbel.
We nemen een aantal bewegingen onder de loep, met name het zgn. welvaartsevangelie, de extreme genezingsbeweging, de ‘Toronto zegen’, de profetische beweging en de NAR (nieuwe apostolische reformatie). Wat is hun oorsprong en essentie van hun gedachtegoed? Hoe verhoudt zich dat tot de Bijbel? We zullen ook zien dat deze bewegingen heel nauw met elkaar verwant zijn en In contact staan.
Wat hebben deze leringen gemeen en waaraan herkennen wij ze? Waarin ligt hun aantrekkingskracht? Waarom is de evangelische beweging juist in dit tijdsgewricht zo ontvankelijk voor deze dwalingen? Wat zegt Gods Woord ons over die gevaren in relatie tot de eindtijd.

Ik geloof dat gezond en evenwichtig onderwijs over deze dingen ons bewaart voor uitglijders en teleurstellingen.

Over Hans Frinsel

Informatie over de spreker

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen