Het oude en het nieuwe verbond – Deel 2

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

Het Oude Testament spreekt herhaaldelijk over het verbond, of beter over de verbonden. En wel met het volk Israël.

In het Nieuwe Testament is sprake van een nieuw verbond. Dat doet de vraag stellen: als er een nieuw verbond is, wat is dan het oude verbond? En als het oude verbond met Israël is gesloten, met wie is dan het nieuwe verbond gesloten?

Over het onderwerp ‘het verbond’ wordt binnen de christenheid niet overal altijd hetzelfde gedacht. Toch geeft de Schrift zelf op diverse plaatsen wel duidelijkheid. We hopen met de hulp van de Heer tijdens de lezing dit onderwerp in het licht van de Bijbel te behandelen, en daarbij meer zicht te krijgen op de positie van Israël en de positie van de gemeente.

Over Tinus Geertmsa

In het dagelijkse leven heb ik een autorijschool; leg dus heel wat kilometers per dag af. Ik ben met de Bijbel opgegroeid in een christelijk gezin. Zekerheid van het geloof kreeg ik op 10-11 jarige leeftijd in het jongenskamp in Doetinchem. Kort daarna – ik was 12 – heb ik mij heel bewust laten dopen. Vanaf jonge leeftijd, hoewel er ook wel fasen in mijn leven waren waarin het minder was, heb ik altijd de Bijbel bestudeerd.

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen