De valse leringen, hoe te herkennen

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

Het valt niet te ontkennen dat we in een tijd leven van grote verwarring. Binnen de christenheid en de evangelische beweging hebben we te maken met allerlei leringen en stromingen. Naast de invloeden vanuit de samenleving krijgen kerken en gemeenten te maken met een veelvoud van leringen die de waarheid aantasten. Ernstige waarschuwingen tegen de dwalingen van deze tijd worden zowel door de Here Jezus zelf, maar ook door de apostelen benoemd. De Heilige Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijd sommigen (leraren) zullen afvallen van het geloof, en zich bezig zullen houden met verleidende geesten. Dit te herkennen, vereist kennis van de Bijbel en een Bijbel getrouwe uitleg. Alleen hierdoor leren we onderscheiden wat wel en wat niet van God is.

Over Dick Wolbers

Even voorstellen, mijn naam is Dick Wolbers, alleenstaande en in hart en nieren evangelist.

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen