De Heilige Geest voor dagelijkse kracht

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

Over de Persoon en het werk van de Heilige Geest is de laatste tijd veel te doen. Men zoekt in verschillende kringen naar vernieuwing door de nadruk te leggen op wat de Heilige Geest kan doen in de levens van mensen. De vraag is of hierbij niet de balans uit het oog wordt verloren die het Woord van God aangeeft.

Wat is een Bijbels evenwicht in de dingen die de Heilige Geest betreffen? Moeten wij ons uitstrekken naar ‘meer’ van de Geest? Of moeten we leren op te groeien in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus? Wat zijn de gaven van de Geest? Moeten alle gelovigen al deze gaven nastreven? Wat is tongentaal? Hoe wordt je geleid door de Geest?
Al deze vragen en meer komen aan bod. Daarbij is de Bijbel uitgangspunt.
Ik geloof dat gezond en evenwichtig onderwijs over deze dingen ons bewaart voor uitglijders en teleurstellingen.

Over Dirk-Jan Jansen

Dirk-Jan is Bijbel leraar en spreker met hart voor Jezus. Vanuit een roeping verkondigt Dirk-Jan Gods woord vanuit de Bijbel. Dirk-Jan is er van overtuigd dat, hoewel de Bijbel is geschreven door mensen, dat het de Geest van God is die de woorden heeft geïnspireerd. Dit betekent dat de woorden van de Bijbel, in hun oorspronkelijk talen, foutloos zijn overgeleverd. De Bijbel is de enige bron van volmaakte openbaring voor de mens over God.

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen