De Gemeente in profetisch perspectief

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

Tijdens deze studie zal Jeep van der Schoot spreken over het thema “Op weg naar het Vaderhuis, de gemeente in profetisch perspectief”.
Is er verschil tussen Israël en de gemeente? Wat zegt de bijbel daarover, die heeft toch het laatste woord! Wanneer is de gemeente dan ontstaan en wat is dan de positie van de gemeente. Wat betekent het om te leven uit verwachting.

Als Jezus alles heeft volbracht, Zijn werk op aarde is geëindigd dan gaat de hemel open en wordt Hij opgenomen. Hij gaat de hemel binnen. Met Zijn bloed ging Hij het heiligdom binnen, waardoor Hij een eeuwige verlossing teweeg heeft gebracht. Hebreeën 9:12. Hij nam plaats op de troon aan de rechterhand van Zijn Vader. Allen die Hem kennen mogen in de geest daar ook al zijn. God heeft ons met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus Efeze 2:6. Wat een rijkdom om te weten dat wij in Gods tegenwoordigheid mogen zijn. Ook al leven we nog op aarde maar we mogen weten dat ons burgerschap, onze wandel in de hemelse gewesten is. Door ons geloof in Hem maken we nu al deel uit van het koninkrijk van God. We zijn daarheen onderweg, als pelgrims.

Over Jeep van der Schoot

Informatie over de spreker