De feesten des Heeren (Deel 1)

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

De zeven feesten staan in verbinding met de oogst in Israël. God wil de vreugde van een rijke oogst met Zijn volk delen. Het volk moet leren dat alle zegen van God komt en dat de vreugde van die zegen daarom ook alleen in gemeenschap met God – de Gever van de zegen – beleefd kan worden.

De voorwaarde voor een blijvende vreugde is dat God en Zijn belangen de eerste prioriteit in het denken en doen van Zijn volk hebben. Dat geldt voor ons vandaag nog steeds. Voor God is het een vreugde om te zegenen. Hij wil echter ook ónze vreugde met ons delen.

Daarnaast hebben de zeven feesten natuurlijk een historische betekenis voor Israël.

In de lezing echter willen we toch met name stilstaan bij de profetische betekenis van de feesten: ze zijn namelijk óók prachtige beelden van de belangrijke tijdperioden – de zgn. ‘bedelingen’ – wat betreft Gods handelen met Zijn volk Israël, met de gemeente en tenslotte met alle mensen in het vrederijk.

Een oude bijbeluitlegger – de bekende Charles Henry Mackintosh – schreef eens dat Leviticus 23 één van de meest inhoudsrijke en betekenisvolle hoofdstukken van de Bijbel is. Laten we bidden dat de Heer het vergund om iets daarvan in de lezing te ontdekken.

Over Tinus Geertmsa

In het dagelijkse leven heb ik een autorijschool; leg dus heel wat kilometers per dag af. Ik ben met de Bijbel opgegroeid in een christelijk gezin. Zekerheid van het geloof kreeg ik op 10-11 jarige leeftijd in het jongenskamp in Doetinchem. Kort daarna – ik was 12 – heb ik mij heel bewust laten dopen. Vanaf jonge leeftijd, hoewel er ook wel fasen in mijn leven waren waarin het minder was, heb ik altijd de Bijbel bestudeerd.

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen