Coronamaatregelen vs overwinnaars in Christus Jezus

Bouw jij met ons mee?

Voor het maken van deze studies zijn wij afhankelijk van giften. Jouw bijdrage maakt een wezenlijk verschil en helpt om verschillende generaties Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Bouw jij met ons mee?

Waar gaat deze studie over

Sinds maart 2020 hebben wij onder andere in Nederland te maken met de coronamaatregelen tegen covid-19.  Zowel gelovigen als ongelovige hebben te maken met coronamaatregelen.
Deze maatregelen kun je -kortheidshalve en voor zover relevant – als volgt weergeven:

Basisregels die voor iedereen gelden:
– Schud geen handen
– Houd 1.5 meter afstand overal
–  Loop op de aanwezen looprichtingen
– Werk thuis
– Vermijd groepsvorming
– Draag een mondkapje
– Laat je testen wanneer je wel of geen corona-gerelateerd klachten hebt
– Ga in quarantaine voor een periode van minimaal 10 dagen

– De (verplichte) vaccinatie is de oplossing

Regels voor groepen en aantallen:
– Thuis maximaal 3 personen per dag ontvangen
– Alles in groepsverband: maximaal 4 personen
– Binnenruimtes waar mensen op 1 plaats zijn: maximaal 30 personen

Aanvullende maatregelen:
– Indien u daarvoor in aanmerking komt, kun u aanspraak maken op een steun -en herstelpakket van de overheid.

Heeft u zich wel eens afgevraagd in hoeverre deze maatregelen in lijn staan met het woord van God? Wat mag de overheid van ons verlangen en onder welke omstandigheden? Moet je de overheid altijd gehoorzamen kost wat het kost? Staat onderdanig zijn gelijk aan gehoorzaam zijn?
Hoe verhouden deze maatregelen zich met onze fundamentele en grondwettelijke vrijheden zoals de vrijheid van godsdienst en recht op onaantastbaarheid van het lichaam?

De heer mr. D. Uwamahoro zal samen met ons opzoek gaan naar antwoorden in het woord van God op al deze vragen en veel meer. Uitgangspunt hierbij is dat het woord van God altijd de hoogste autoriteit heeft.

Over Désiré Uwamahoro

Ik ben Désiré Uwamahoro een nieuwe schepping en ik leef niet meer ik maar Christus leeft in mij. Ik ben getrouwd met Lisette Uwamahoro en wij hebben 3 kinderen. 

Andere studies die we graag onder de aandacht brengen