Wie ik ben

Stel jezelf voor in een paar zinnen.

Ik ben geboren in 1948 in Nederland en opnieuw geboren in 1966. Sport was mijn passie. Dat was ook na mijn bekering nog enige tijd zo, tot ik, rond 1970, zag dat de Heer Jezus recht had op mijn hele leven. Sinds die volledige overgave zijn de Heer Jezus Christus en het Woord van God mijn passie. Het lezen en bestuderen van Gods Woord gaf mij een diep verlangen om Gods Woord te prediken en te delen, zowel in het onderwijzen van de gelovigen tot de opbouw van de gemeente van God, met een speciale zorg voor jonge gelovigen, als in het verkondigen van het evangelie aan ongelovigen.

Dit resulteerde in het schrijven van eenvoudige maar niet oppervlakkige verklaringen van alle bijbelboeken en over verschillende bijbelse onderwerpen. Daarvan zijn er meerdere in andere talen vertaald. Verder zijn er veel mogelijkheden om het Woord van God te onderwijzen in bijbelstudies, bijbellezingen en op conferenties in binnen- en buitenland.

De Heer heeft mij een vrouw gegeven, Willy, die een grote hulp voor mij is. Zonder haar zou ik dit werk niet kunnen doen. We trouwden in 1975. De Heer heeft ons zes kinderen gegeven. Door de genade van God hebben zij allen Jezus Christus als Redder en Heer aangenomen. Ze zijn allemaal getrouwd, met gelovigen die Hem ook willen dienen. We hebben nu (januari 2022) negentien kleinkinderen.

Wie is een bijbels voorbeeld voor je, naast de Heere Jezus zelf + korte toelichting

Elia en Elisa. De dienst van Elia is het verbinden van de generaties (Mal 4:5-6). Zijn houding is compromisloos. Hij predikt het oordeel uit liefde voor God en voor Gods volk. Elisa is onlosmakelijk met hem verbonden. Dat blijkt symbolisch uit het oppakken van de mantel van Elia die van Elia is afgevallen als hij naar de hemel is gevaren. Hij zet de dienst van Elia voort, maar dan als de man van de genade. Beide aspecten – oordeel over het kwaad en de genade van God – wil ik van hen leren.

Wat vind jij een belangrijk principe uit de Bijbel?

Geloofsgehoorzaamheid

Wat is een van je favoriete Bijbelpassages + waarom?

Heb ik niet. Het Bijbelboek dat ik lees is de favoriet van dat moment. Het spreekt mij aan in de situatie waarin ik dan ben.

Wat is je hoop of verlangen voor kerkelijk/christelijk Nederland?

Voor de christenheid als geheel is geen hoop. Die zal worden geoordeeld (Rom. 11:17-21; Openb. 17-18). Er is wel hoop voor de enkeling die zich tot God bekeert. Alle ware gelovigen van alle tijden zullen, voordat de Heer Jezus de belijdende, Christusloze christenheid oordeelt, door Hem worden opgenomen in de lucht om altijd bij Hem te zijn. Die hoop zal ieder voor wie dit werkelijkheid is, brengen tot het dienen van God in het dagelijks leven (1Thes. 1:9-10).

Zijn er hobby’s of andere interesses die je bezighouden?

De vervolgde kerk, met name in China waar ik een aantal keren onderwijs uit Gods Woord mocht geven en waar ik zelf ook veel heb geleerd. Wie er belangstelling voor heeft kan de verslagen van die bezoeken lezen op https://www.kingcomments.com/nl/onderwerpen/verschillende-onderwerpen/bijbelonderwijs-in-china

Heb je een eigen website? Laat het ons weten en wij plaatsen een link op je eigen sprekers pagina.

www.kingcomments.com De website is gemaakt om het lezen van de Bijbel te stimuleren. De teksttoelichting is bedoeld als een hulp bij persoonlijke studie van de Bijbel. Op de website staat van alle bijbelboeken een verklaring met de bijbeltekst, in drie talen: Nederlands, Duits en Engels.

Ontdek

Studies van Ger