Wie ik ben

Stel jezelf voor in een paar zinnen.

Even voorstellen, mijn naam is Dick Wolbers, alleenstaande en in hart en nieren evangelist.            In 2019 is mijn jongste dochter  bevorderd tot heerlijkheid en in 2020 mijn echtgenoot.

Wie is een bijbels voorbeeld voor je, naast de Heere Jezus zelf + korte toelichting

Dat zijn er meerdere. Job, Daniel en Paulus. Job vanwege zijn lijden. Toch kon hij overtuigt uitspreken: ”Ik weet dat mijn Verlosser leeft.” Daniel vanwege zijn trouw aan God te midden van een zeer occulte omgeving. God heeft door hem ons de sleutel van het boek Openbaring gegeven.  Paulus voor zijn passie die hij had voor het evangelie. Door alle strijd en tegenslagen heeft hij het geloof behouden.

Wat vind jij een belangrijk principe uit de Bijbel?

De heiligheid, barmhartigheid en het geduld van God die wil dat niemand verloren gaat. (1 Tim. 2:4)

Wat is een van je favoriete Bijbelpassages + waarom?

Hebreeën 11, het hoofdstuk van de geloofshelden. Zij allen zijn een voorbeeld, niet alleen voor mij, maar voor alle gelovigen. 

Wat is je hoop of verlangen voor kerkelijk/christelijk Nederland?

Dat kerken en gemeenten terug keren naar de vier pijlers die we lezen in Hand. 2:42, het onderwijs, de gemeenschap, het breken van het brood, en de gebeden. Mijn gebed is dat het profetisch woord meer aandacht krijgt.

Zijn er hobby’s of andere interesses die je bezighouden?

Muziek beoefenen en luisteren is een van mijn favoriete hobby’s. Ik bespeel diverse instrumenten w.o. accordeon, orgel, piano, gitaar, banjo, ukelele en mondharmonica. Al spelend en zingend breng ik daarin de lof en aanbidding aan God.

Ontdek

Studies van Dick