Wie ik ben

Ik ben Désiré Uwamahoro een nieuwe schepping en ik leef niet meer ik maar Christus leeft in mij. Ik ben getrouwd met Lisette Uwamahoro en wij hebben 3 kinderen. 

Naast de HEERE Jezus Christus zijn alle Bijbelse figuren (alle mensen die beschreven worden) een voorbeeld voor mij. Sommige dienen tot voorbeelden om na te volgen en anderen juist NIET. Zie 1 Kor. 10:11.

Mijn belangrijk principe uit het Woord van God is de HEERE Jezus zelf. Alle principes in het Woord draaien/gaan over Hem. Aan Hem die op de troon zit en het Lam zij de dankzeggingen en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 

Ik heb geen favoriete bijbelpassage. Alle Woorden Gods behoren tot mijn favoriete.

Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus: dat is mijn verlagen voor het Lichaam van Christus in NL.

Verder hou ik van lezen, muziekmaken en samen optrekken met gelovigen in de HEERE Jezus. 

Ontdek

Studies van Désiré