Webshop

Leven in de tussentijd

Wat is leven in de “tussentijd”? Dat houdt in dat wij als christenen leven in de tijd tussen Christus’komst in vernedering op aarde én Zijn wederkomst met macht en majesteit. Het is leven als vreemdelingen en bijwoners in de tijd waarin wij de verworpen en gekruisigde Heer navolgen, in afwachting van Zijn glorieuze terugkeer. De ‘tussentijd’is tevens de periode tussen de pinksterdag en de parousie, dus de komst van de Heilige Geest om de Gemeente bijeen te vergaderen en de wederkomst van de Heer om de Gemeente op te nemen in heerlijkheid en Zijn daaropvolgende verschijning met alle heiligen. Het is van belang na te denken over de leefregels die de Heer ons als volgelingen van Hem heeft gegeven in deze bedeling.

Schrijver: Hugo Bouter

Isbn: 9789070926540

Prijs: € 4,00

4.00