Webshop

Johannes de geliefde discipel

Zoals wij hem vinden in het Evangelie naar Johannes Johannes, de geliefde discipel, nam een heel bijzondere plaats in te midden van de volgelingen van de Heer als Zijn persoonlijke vriend. Zijn voorbeeld stimuleert ons om betere volgelingen van Christus te zijn. Wij leren erdoor te leven in dagelijkse gemeenschap met de Heer in de hemel, Zijn zijde als de Gekruisigde te kiezen hier op aarde, in nieuwheid des levens te wandelen in de kracht van Zijn opstanding en Zijn wederkomst werkend te verwachten.

Schrijver: Hugo Bouter

Isbn: 9789070926267

Prijs: € 4,90

4.90