De verschrikkingen van de oorlog die Rusland tegen Oekraïne is begonnen, nemen elke dag dat de oorlog duurt in omvang toe. Ik schrijf dit op 13 maart, achttien dagen na het begin ervan. Waar gaat het in deze oorlog om? In de westerse media wordt erop gewezen dat de aanval van Poetin op Oekraïne een aanval is op de door het Westen gekoesterde democratische normen en waarden. De indruk wordt gewekt dat het een oorlog is tussen een ‘kwade macht’ (Rusland) en een ‘goede macht’ (Oekraïne, lees: Europa).

Wie dit gewapende conflict alleen tegen die achtergrond bekijkt, is kortzichtig, om niet te zeggen blind. Zo iemand zou iets kunnen opsteken van wat rabbijn Chaim Eisen in Jeruzalem zegt in een interview met hem dat op 10 maart jl. is gepubliceerd in het dagelijkse nieuwsbulletin ‘Israel Today’. Als hem wordt gevraagd naar zijn visie op de rol van Europa in deze oorlog, zegt hij het volgende:

De huidige ongekende eensgezindheid van Europa en het Westen in hun steun aan Oekraïne en veroordeling van de Russische invasie heeft veel te maken met de afgoderij van hun eigen normen tegenover die van God. Aan de ene kant juich ik de Europese houding tegen de Russische agressie toe. De Russische oorlogszucht is gewetenloos. Maar moet ik er dan maar van uitgaan dat de Europese houding een nieuwe morele integriteit weerspiegelt? Ik zou wel gek zijn om dat te denken.

Rusland en Europa strijden allebei voor wat voor hen ‘de waarheid’ is. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Waar beide grootmachten echter blind voor zijn, is dat hun ideologieën door demonische machten zijn ingegeven. Elke oorlog op aarde die niet een oorlog van God Zelf is (1 Sam. 25:28; Openb. 2:16; 19:11), is namelijk het gevolg van een overeenkomst in de onzichtbare wereld tussen duivelse machten (Dan. 10:12-13). In de onzichtbare wereld zijn de onderscheidingen tussen rivaliserende partijen er niet. De duistere machten werken samen om de mensheid te verderven, waarbij hun aanvallen ten diepste gericht zijn op God en Zijn Christus.

Rusland en Europa zijn allebei antigoddelijke en antichristelijke machten, die God en Zijn Christus hebben verworpen. Ze leven in opstand tegen Hen en verachten Hun gezag (Ps. 2:1-3). Ik weet niet hoe deze oorlog die zij voor het oog van de wereld met elkaar voeren, zich zal ontwikkelen. Ik weet wel dat ze uiteindelijk niet elkaar zullen vernietigen, en ook dat niet de een de ander zal vernietigen. Christus behoudt Zich namelijk het recht voor Zelf met elk van deze tegen Hem opstandige machten af te rekenen. Dat doet Hij op Zijn tijd, op Zijn manier en op de plaats die Hij daarvoor heeft bestemd en zonder vorm van proces. [Als dit gebeurt, is de gemeente al opgenomen in de hemel; daarover schreef ik in ‘Van de redactie’ juli/augustus 2021.]

1. Christus zal bij Zijn terugkeer naar de aarde de Europese legers in het dal van Harmagedon vernietigen (Openb. 16:16; 19:11-21)*.

2. Nadat Christus alle kwaad op aarde heeft geoordeeld en Zijn volk Israël in vrede en rust onder Zijn regering in het aan hen beloofde land woont, komt een groot Russisch leger naar Israël. Christus slaat haken in de kaken van de ‘beer’ en trekt hem naar Israël (Ezech. 38:3-9). De ‘beer’ zelf ziet dat, uiteraard, anders (Ezech. 38:10-13). Op de bergen van Israël zal Christus ervoor zorgen dat dit leger zichzelf uitroeit (Ezech. 38:21)**.

Het is nog niet zover. Wie wil, kan zich nog met belijdenis van zijn of haar zonden bekeren tot God en in het geloof de Heer Jezus aannemen. Hij of zij is daardoor met Christus en Zijn toekomst verbonden en mag leven in het licht van het profetische woord. Het is wijs daarop acht te geven zoals op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster in het hart opgaat (2 Petr. 1:21). De wereld is een duistere plaats. Het profetische woord schijnt daarin als een lamp. Wie zich door het licht van Gods Woord laat leiden, zal zich geen zand in de ogen laten strooien door berichten in de media en uitspraken van staatshoofden, maar uitzien naar de komst van de blinkende Morgenster, de Heer Jezus (Openb. 2:28; 22:16). Maranatha! Dat is: Kom, Heer!

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Oude Sporen / Rechtstreeks

Namens de redactie geschreven, Ger de Koning

* meer lezen: https://www.kingcomments.com/nl/ onderwerpen/toekomst/europa-herleeft-droom-ofnachtmerrie/1

luisteren: https://www.oudesporen.nl/artikelen. php?id=2353 [mp3: Israël en Syrië-Assyrië? Wie bestuurt de wereld? Komt er wereldvrede?] **

meer lezen: https://www.kingcomments.com/nl/ bijbelstudies/Ez/38-39

Vergelijkbare berichten