met het oog op: vergeving

Gen. 50:18-21. We kiezen Jozef als ons model voor een vruchtbaar leven (Gen. 49:23). Jozef koos om “hoger op te gaan” en de oplossing te zoeken in “zijn vergeving”. Zijn eerste zoon noemt hij Manasse wat vergeten betekent. Zijn tweede zoon noemt hij Efraïm wat dubbele zegen betekent. Het is een daad van onze wil!

Corrie ten Boom was 80 jaar, toen zij die wachter van het kamp ontmoette waarvoor zij eens naakt moest lopen. Door de tekst uit Rom. 5:5 kon zij hem vergeven.

De eerste woorden van de Heere Jezus op het kruis zijn: Vader vergeef het hun. Dit vertelt mij dat vergeven van anderen belangrijk is, van beide kanten bekeken.

Ef. 4:31,32. Jezus ging ook naar het Kruis om ons te bevrijden van bitterheid en van niet-vergevingsgezindheid. Zodat wij waarlijk vrij zijn en blijven (Gal. 5:1). Als je dat ten diepste in je laat doorwerken dan wordt vergeven/vergeving gemakkelijker.

Niet vergeven, lijdt tot bitterheid en dat is de vijand van het juiste (Bijbelse) denken. Het is iets dodelijks, diep van binnen, wat steeds meer terrein in je hart wint.

(1). De vraag die opkomt is? Waarom koesteren wij het om niet te vergeven? Het komt van onze oude natuur, die alleen maar natuurlijk kan en wil denken!

(2). Onze oude natuur fluistert ons in dat wij superieur zijn met woorden als: Zoiets ergs zou ik nooit van mijn leven een ander mens aan kunnen doen!

(3). Hoe gek het ook mag klinken, maar onze oude natuur geniet van wrevel! Daarom vroeg Jezus aan die man: Wij jij wel gezond worden? (Joh. 5:6). Onze oude natuur wil niets liever dan oude pijnen springlevend houden zodat wij iets hebben om over te praten en de aandacht van de anderen ontvangen.

(4). Onze oude natuur maakt ons wijs, dat wij daar die ander mee straffen! Dat is weer een leugen, want wij straffen alleen onszelf en blijven slaaf van die ander. Het heeft een effect op onze gezondheid en op gevoelens van anderen (Heb.12:15). Ziet erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden. De bittere Naomi heeft 50 % succes (Ruth 1:14). Als wij anderen niet vergeven kan de Heere ons niet vergeven (Mt. 6:15).

Onthoud wel dat de Heere ons -door het geloof- alles vergeven heeft (Ef.1: 5-7).

Gal. 2:20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Jezus houdt van mij en ging naar het Kruis voor mij. Zeven keer noemt Paulus zichzelf en vier keer noemt hij Jezus. Ik ben in Jezus en Jezus is in mij. Wij zijn één Geest met Hem (1 Kor 6:17). Zijn prachtige Leven is ons leven geworden. Laten wij niet zondigen tegen Zijn heiligheid en ook niet tegen Zijn waarheid!

Leer van Jozef en vergeef zoals Christus ons vergeven heeft (Kol. 3:13).

Met dank aan en toestemming van dhr. J. Schep geplaatst. Zie ook: www.johan-linda.com

Vergelijkbare berichten