Wij denken aan zes: Ja, maars en één: Ja, Amen!


De eerste: Ja, maar is:  Hoe weet je nu dat je uitverkoren bent?
1.Thess. 1:4-6. Paulus zegt dat hij weet, dat alle gelovigen uitverkoren zijn. Dat weet hij omdat zij in geloof tot Jezus gekomen zijn. Nadat je binnen gaat staat er echt: Wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Efeze.1:4.  

De tweede: Ja, maar is: Kun je de Heere Jezus zomaar aannemen?
Het is een gave van God, maar je hebt ook wel je eigen verantwoordelijkheid.
Je hebt een eigen wil en het voorrecht dat je wel een kind van God kan worden.
Dat is geen verdienste, maar omdat jij in nood gekomen bent, door jouw zonden. Je grijpt daarom die reddingsboei, die je wordt toegeworpen. Die boei is Jezus!
Het aannemen en aanvaarden van de Heer Jezus is ook een geloofsgehoorzaamheid.       

De derde: Ja, maar is: Heb ik wel genoeg kennis van mijn zonden?
Nadat u of jij Jezus aanvaard hebt als de Heer van je leven, ontvang je direct de Heilige Geest. Door de inwonende Heilige Geest ga je inzien hoe ver je van God leefde en hoe duister het was in je hart. De Heilige Geest in je, verlicht je hier in. Dat zien we bij Koning Achab, die uiteindelijk net als Manasse tot berouw komt.                                     

De vierde: Ja, maar is : Heb ik wel het goede geloof ?
De Heere Jezus is de personificatie van de Waarheid. Bij Hem moeten wij zijn!

De vijfde: Ja maar is: Ik bid wel, maar ik voel helemaal niets.
Je moet niet bidden om vergeving, maar je zonden belijden. Het gevolg van het belijden van je zonden is dat de Heere Jezus jou vergeeft. Dat is Zijn belofte en Hij kan niet liegen. Je komt niet tot gevoel, maar tot geloof. De broers van Jozef geloofden niet, dat Jozef hen vergeven had. Dat maakte Jozef aan het huilen!   

De zesde: Ja maar is: Ja, maar ik doe nog zoveel zonden!
Dat is niet goed en daarom moet je terug naar je eerste liefde en leven vanuit de positie die jou de overwinning over je zonden wil geven (Rom. 6:14; Gal. 2:20).
Zonden in je leven is een ernstige zaak. Je moet direct schoon schip maken! Het kan jouw wedergeboorte nooit ongedaan maken, maar wel je gemeenschap met de Heere Jezus. Nehemia zei: Ik doe niet zo, want ik vrees de Heere! (Neh. 5:15b)

De zevende is het volmaakte nummer: Daarom zeggen wij: Ja, Amen!  
De eerste ziel, die de Heere ons heeft toevertrouwd is onze eigen ziel. Daarom zegt David: Loof de Heere, oh mijn ziel. Zeg toch alstublieft: Ik ga die woorden: “Ja, maar…” nooit meer uitspreken, maar veranderen in: Ja, Amen: “Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.” (2 Kor. 1:20). In Jozua 23:14 staat: De Heere is al Zijn beloften nagekomen! Laten wij op de juiste wijze tegen onszelf praten. De dood en het leven is in de macht van de tong (Spr. 18:21)… 


De waarheid is dat de Heere Jezus van iedere gelovige, net zoveel houdt, als dat God Zijn enige/eniggeboren Zoon liefheeft (Joh. 17:23b). De Heere Jezus heeft alles volbracht en dient ons nu vanuit de hemel om ons een leven in overvloed te geven. Laten wij het toch in geloof omhelzen! Het is heerlijk om het juiste te geloven en het juiste tegen jezelf te zeggen. Dat geeft je levensvreugde en innerlijke energie.

Met toestemming van dhr. J. Schep geplaatst. Zie www.johan-linda.com

Vergelijkbare berichten