Samenkomst huisgemeente Damwoude

Bijbelse Bron organiseert zondagse samenkomsten voor de gemeente van Christus.

De gemeente van Christus bestaat uit een gezelschap van mensen die wederom geboren zijn en door God uit het wereldse systeem zijn geroepen.

1 Petrus 2:9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

We zijn ons bewust dat we Gods eigendom zijn. Gekocht en betaald door het bloed van Christus. Christus is het middelpunt van de zondagse samenkomst. De principes die de Bijbel ons aanreikt passen we toe in leer en leven. Tijdens de dienst is er een beperkte liturgie met de mogelijkheid om te delen door de gemeente wat ze in de afgelopen tijd van God gezien hebben, zodat we daar allemaal door opgebouwd mogen worden.

De samenkomsten staan onder leiding van een broeder en bestaan uit het zingen van liederen, gebed, avondmaal en Woordverkondiging.

De liederen die we zingen komen uit de bundel van Johannes de Heer. Tijdens iedere samenkomst vieren wij het avondmaal. Dit is een open avondmaal waar iedereen welkom is die zich het eigendom weet van de Heer Jezus. Ben jij voor het eerst in ons midden dan vragen we jou om voor de viering een persoonlijk getuigenis af te leggen van je geloof in de Heer Jezus. Het avondmaal is geen vrijblijvend iets gelet op 1 Korinthe 11:23-33

De Woordverkondiging wordt beurtelings verzorgt door één van de broeders.

Bidstond.

Iemand heeft eens gezegd dat het gebed de ‘ademtocht van de ziel’ is. En dat is waar, zoals het natuurlijke leven er niet kan zijn zonder de adem, zo kan er geen geestelijk leven zijn zonder gebed.

Uit de brieven leren we wat het gebed betekende in het leven van de apostelen (Romeinen 1:10; Efeze 1:16; Fillipenzen 1:9; Efeze. 3:14). In Efeze 6 leren we dat we de gehele wapenrusting aan moeten doen en dat het sluitstuk van die wapenrusting het gebed is. Het gebed maakt de wapenrusting compleet. Door het gebed stijg je uit boven het aardse strijdtoneel en betreed je het heiligdom van God waar we zien dat de Heer Jezus voor ons strijdt. Het is niet onze strijdt maar die van Hem die alles weet en alles overziet.

Het gemeenschappelijke gebed is uiterst belangrijk, zowel in het Oude Testament (2 Kronieken 20:1-13; Nehemia 9), als in het Nieuwe Testament (Hand. 3:1; 16:16). Het gebed is een wezenlijk kenmerk van het leven van de gemeente. Daarom hechten wij enorm veel waarde aan het gebed en moedigen we u aan om de bidstonden te bezoeken.

Aan het eind van onze samenkomst is er ruimte voor gezamenlijk gebed.

De samenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot ca 12.00 uur daarna is er gelegenheid voor koffie, thee & ontmoeting.

Je bent welkom tijdens onze samenkomst. In verband met de ruimte willen we je vragen om je op te geven, dat kan door het sturen van een mail naar  info@bijbelsebron.nl of via WattsApp op 06-23846654

Kringloop Second Chance
de Moarrewei 13,
9104 LA. Damwoude.

 

 

Datum

19 feb 2023
Verlopen!

Tijd

10:00 - 12:00

Locatie

Kringloopwinkel Second Chance.
De Moarrewei 13 Damwoude

Organisator

Huisgemeente Damwoude

Pin It on Pinterest