Bijbelse Bron Themadag Wouterswoude

Bijbelse Bron organiseert op diverse locaties in Nederland themadagen en conferenties.

Door deze themadagen willen we de Gemeente van de Heer Jezus bemoedigen en aansporen om vast te houden en standvastig te blijven. Ondanks wat er gebeurt om ons heen zowel in de kerk als in de wereld mogen wij vol verlangen uitzien naar de Gezegende Hoop, de Heer Jezus Christus die binnenkort komen zal voor Zijn gemeente.

De themadagen zijn dagen van ontmoeting, verdieping en verbinding.  Deelname is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten. Aanmelden is noodzakelijk.

Het thema voor deze dag is: “Een Bijbels Huwelijk”

Tijdens deze themadag spreken: Frans van Herwijnen & Erik Bruinenberg.

Frans:

‘Kenmerken van een Bijbels huwelijk’.

Het is de Here Zelf die het huwelijk geeft aan Zijn schepping. Hij is de Bedenker er van.  Dat betekent dat Hij ook de Enige is die het huwelijk kan en mag definiëren. Al vele jaren staat het huwelijk in onze maatschappij onder grote druk en meent de mens te mogen tornen aan de instelling van het huwelijk zoals God dat heeft gegeven. Tijdens de ochtendsessie van deze themadag gaan we focussen op de kenmerken van een Bijbels huwelijk zoals die in de Schrift worden gegeven. Alleen Gods Woord legt voor ons een hecht fundament waarop we kunnen staan en helpt ons te blijven vasthouden aan een Bijbelse visie op het huwelijk. 

Erik:

‘Praktijk van een Bijbels huwelijk’. 

Het huwelijk en gezin vormen samen de hoeksteen van Kerk en samenleving. Dat het huwelijk onder vuur ligt is evident, zowel in Kerk en samenleving. Veel destructieve invloeden uit de cultuur zijn hier debet aan. Denk aan echtscheidingen, feminisme, de lhbtqi+ beweging, vervaging van het onderscheid man/vrouw, genderisme, etc. De Bijbel geeft diverse geestelijke handvatten voor een harmonieus, God verheerlijkend huwelijk: een huwelijk die de Kerk en de samenleving zegent. Gods Woord weet hoe de meest kwetsbare en intieme relatie tussen man en vrouw het best kan functioneren en floreren.  Dus ga met ons mee om te ontdekken wat Gods wil is m.b.t. het huwelijk, die een prachtige illustratie mag zijn van de innige relatie van Christus en de Gemeente. 

Wij beseffen dat er in deze gebroken en gevallen wereld ook veel verdriet is als het gaat om het huwelijk. Velen, helaas ook christenen, dragen de wonden en de pijn mee van een gebroken huwelijk, of leven in een huwelijk dat zeer moeilijk en pijnlijk is. Graag zouden we deze dag daarom ook ruimte willen geven voor het stellen van vragen omtrent de hele problematiek die het huwelijk met zich mee kan brengen. Wat zegt de Bijbel over scheiden, hertrouwen, enz..? Op die manier hopen we ook recht te doen aan broers en zussen die kampen met de problematiek, of de gevolgen, van hun (gebroken) huwelijk.

Aanmelden

Datum

17 feb 2024
Verlopen!

Tijd

09:30 - 15:00

Locatie

de Nije Warf
Foarwei 31A, 9113 PA Walterswâld
Categorie

Organisator

Bijbelse Bron