Bijbelse Bron Themadag Eibergen

Bijbelse Bron organiseert op diverse locaties in Nederland themadagen en conferenties.

Door deze themadagen willen we de Gemeente van de Heer Jezus bemoedigen en aansporen om vast te houden en standvastig te blijven. Ondanks wat er gebeurt om ons heen zowel in de kerk als in de wereld mogen wij vol verlangen uitzien naar de Gezegende Hoop, de Heer Jezus Christus die binnenkort komen zal voor Zijn gemeente.

De themadagen zijn dagen van ontmoeting, verdieping en verbinding.  Deelname is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten. Aanmelden is noodzakelijk.

Het thema voor deze dag is: “Gods heerlijkheid verdwijnt?”

Tijdens deze themadag spreken: Frans van Herwijnen & Dirk Jan Jansen.

Frans: “We zien weer uit naar de tijd van Kerst. De tijd waarin we bijzonder denken aan de Zoon die God ons heeft gegeven. Een bekend lied daarbij is; ‘Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt’. Thema van deze dag is echter ‘Gods heerlijkheid verdwijnt’. En inderdaad, de huidige maatschappij gaat steeds meer haar eigen(wijze) weg en God wordt steeds meer verdrongen uit onze samenleving. In de verkondiging uit 1 Samuel staan we stil bij de geschiedenis rondom de geboorte van een andere zoon. Zijn naam betekent; ‘weg is de Heerlijkheid’. Hoe treffend weerspiegelt de betekenis van deze naam de situatie van Israel in die tijd! Een situatie die pas veranderen zou wanneer Israël zich schaart rondom het lam.”

Dirk Jan:We lezen in Ezechiël 11:23 dat de heerlijkheid van de HEERE de tempel en de stad Jeruzalem verliet als gevolg van de zonden van het volk. Wat bleef was een uiterlijke godsdienst zonder de HEERE. De Heer Jezus heeft in het evangelie de volle heerlijkheid van God op een volkomen wijze geopenbaard. ‘Waar twee of drie in mijn naam zijn samengekomen, daar ben Ik in hun midden’, zegt Hij. Maar ook binnen het christendom is veel gaande. Door gelijkvormigheid aan de wereld wordt de heerlijkheid van de Heer Jezus steeds minder gezien. Zal deze dan ook verdwijnen, net zoals bij Israël, of is er hoop, zoals ook voor hen? Vanuit de Bijbel gaan we kijken hoe we als christenen de heerlijkheid van de Heer kunnen bewaren in ons midden en hoe we vanuit die heerlijkheid mogen schijnen als lichten in de wereld.”

Datum

16 dec 2023
Verlopen!

Tijd

09:30 - 15:00

Locatie

De Huve
Grotestraat 52, 7151 BD Eibergen
Categorie

Organisator

Bijbelse Bron