Dit is het eerste deel van een mini-serie over seksualiteit in het licht van de Bijbel. Het zijn wat overwegingen. Over seksuele reinheid, over gezonde seksualiteit, over samen zijn, over intimiteit. Het zijn woorden die niet bestemd zijn als richtlijn voor de wereld, maar voor hen die zich als volgelingen van Jezus Christus willen richten naar het Woord van God.

Seksueel ongerept zijn op je trouwdag, en dan in alle rust samen ontdekken wat seksualiteit is; dat heeft grote betekenis. Die gezonde rijping reikt zegenrijk door, zelfs tot ver in je huwelijk. Het is niet alleen Bijbels, maar ook gezond om te wachten met seks tot je getrouwd bent.

Seksuele rijping
Er wordt soms gedaan of tieners automatisch seksuele wezens zijn geworden en dus alle vrijheid moeten krijgen om dit in ruime mate te verkennen. Hier en daar hoor je zelfs dat ook kinderen seksuele gevoelens kunnen hebben en ook voor hen is de roep om veel meer seksuele impulsen aan te bieden. Het zijn niet mijn gedachten over seksualiteit. Het verschil in denken over seksualiteit, kan bijna niet groter worden. Het is een wereld van verschil.

Seksualiteit betrekt onder meer twee sterke delen van ons menszijn: er gebeurt iets fysieks (ons lichaam) en er wordt in het gevoelsleven veel beleefd (emoties). Seksualiteit ondersteunt de communicatie en daarmee ook de relatie tussen mensen.

Niet alleen een lichaam rijpt in mannelijkheid of vrouwelijkheid, maar ook ons gevoelsleven.  

Zoals je niet sneller gaat groeien in lengte door meer te eten, zo heb je ook weinig invloed op je emotionele seksuele rijping. Te vroeg bezig gaan met seksualiteit geeft vaak vervelende en ook langdurige bijwerkingen en herinneringen.    

Mensen hebben meer last van hun te vroege seksuele ervaringen, dan dat het lastig zou zijn als beiden geen of weinig ervaring hebben voor het trouwen

Toch lijkt de samenleving te zeggen: seks en jongeren horen bij elkaar. Er wordt nergens zo sterk geappelleerd op seksualiteit dan juist bij jongeren en iedereen vindt dat volstrekt logisch. Terwijl juist in de jeugdjaren zowel het brein en de emoties als het lichaam nog onvolgroeid zijn. Onbegrijpelijk is dat. Wie zou er belang bij hebben om zoveel jonge mensen het diepe water in te drukken, waar zelfs volwassenen in kunnen verdrinken? „Red je maar, zie de overkant maar te halen”, lijkt de opdracht. Jonge mensen, soms nog innerlijk zo onrijp en onvolwassen; juist zij zijn het doelwit van allerlei vreemde en afwijkende of zelfs perverse ideeën over seksualiteit.

Als je alleen al let op de jongerencultuur of de invloed op middelbare scholen: hoeveel seksuele prikkels worden er niet losgelaten op jongeren via muziek, in clips, op social media, of bij voorlichting op scholen. 

De ene jongere zal ervan gruwen en er een uitgesproken hekel aan krijgen, terwijl een ander ervoor valt en hierdoor veel te vroeg en onrijp die hele invloed op zich af ziet komen. De samenleving lijkt onze kinderen maar niet beter te kunnen –hoewel het meer lijkt op niet wíllen– beschermen tegen deze overvloed aan ongezonde seksuele prikkels.

Overdaad schaadt!
De school moet seksueel veilig zijn, dat vindt de overheid en dat vinden wij ook! Maar niet alleen voor een bepaalde kleine groep. Ze moet seksueel veilig zijn voor álle jongens en meisjes van de school. Op middelbare scholen lopen de jongste tieners door de gangen. Daar horen ze soms allerlei intimiderende opmerkingen. Je zult maar opvallen omdat je een mooi gevormd meisje bent. Of je valt als jongen op omdat je er nog wat meisjesachtig uit ziet. Of als meisje val je op vanwege je stoere houding of je lengte. Deze jonge tieners zijn zo kwetsbaar in deze fase, zo uiterst kwetsbaar.

Een tiener is zo gevoelig voor groepsdruk. Juist omdat seks in deze tijd van ontluiken zo opgeklopt wordt door de samenleving en de media, ontstaat er op middelbare scholen zoveel onveiligheid. Bizarre seksueel geladen spelletjes en weddenschappen brengen meer gevaar met zich mee dan de confessionele boodschap: wacht liever met seksualiteit! Wacht niet alleen tot je lichaam rijp is, maar wacht ook eerst je emotionele rijping af. Heb vooral geduld als het gaat om seksualiteit.

Door al dat onrijp en te vroeg willen ontdekken (anders tel je niet mee) raken veel jongeren ‘gebroken in de knop’. Dan zien we in een later stadium nog wel groei, maar zo weinig of geen seksuele bloei meer…

Bijbelse fundamenten
Voor ik ga vertellen waarom er wél goede redenen zijn om te wachten tot je getrouwd bent, wil ik eerst nog wat Bijbelse fundamenten opdiepen.

We geloven dat God de mens geschapen heeft. Hij schiep ook het seksuele verschil tussen man en vrouw. Dat is niet per ongeluk zo ontstaan, maar bewust zo gemaakt. Geschapen door de Schepper, die wij God noemen, en in Jezus Christus is God onze Vader geworden. Als je alleen al kijkt naar de fysieke eenwording, dan valt meteen op hoe volmaakt passend onze (m/v) lichamen zijn. Dan heb ik het over de penis en de vagina en niet iets anders.

God lijkt bewust het mannelijke passend te hebben gemaakt bij het vrouwelijk en omgekeerd. Het is als een menselijke puzzel, die precies in elkaar past.

Voordat er twee mensen waren, waren man en vrouw samen één mens. Maar van die ene mens weten we nog dat God zei: het is (nog) niet goed, terwijl Adam één volmaakt mens was. Maar het beeld van God kwam nog onvoldoende tot zijn recht. Man en vrouw zouden samen beelddrager worden van de hemelse Drie-eenheid. God schiep daarom uit Adam, uit die ene mens, twee helemaal bij elkaar passende mensen. Zo begint de zevende dag, met deze twee mensen én de Heere God. Vanaf nu is er ook sprake van betekenis van de seksen, van het seksuele onderscheid tussen man en vrouw en hiermee is er ook seksualiteit geschapen. In het licht van een hemels voorbeeld.

Dat wil zeggen dat ook onze seksualiteit iets weerspiegelt van deze hemelse werkelijkheid. Je zou kunnen afvragen: maar wát zou er dan in die menselijke eenwording getuigen van dat hemelse dat van God Zelf is?  

Ik noem een paar dingen die mij opvallen. Seksualiteit gedijt het beste in een wederzijdse liefdesrelatie die overgave en toewijding aan elkaar vraagt. Het vraagt om onverbrekelijke trouw. Het beste jasje voor huwelijksgeluk is liefde omringd door een onverbrekelijk verbond, op grond van een belofte van trouw aan elkaar.

Waar een huwelijk dit laat zien, spiegelt het ook iets van het hemelse voorbeeld dat bij God in de hemel is. Dan zal ook seksualiteit een feest zijn van twee mensen die samenkomen om zichzelf aan de ander te geven. Bij dat samenkomen in liefde houdt je ook oog voor heel andere emoties. Seksualiteit is een instrument dat samenbindt, ook als je elkaar verdriet hebt gedaan. Als je vergeving hebt gevraagd aan elkaar. Het is ook troostrijk bij diep verdriet dat van buiten komt. Het communiceert met elkaar in tijden van voorspoed en tegenspoed.

Geslachtsgemeenschap is geen zelfbevrediging die plaatsvindt bij een ander, maar een relatieversterkende ontmoeting in liefde en eenheid

En nee, het gaat mijns inziens bij seksualiteit niet om de vraag of jij wel aan je trekken komt. Het is geen zelfbevrediging die plaats vindt bij een ander, maar een relatieversterkende ontmoeting in liefde en eenheid. Heel intens klinkt dit: wij horen bij elkaar, deze liefdesverklaring in ons seksueel samenzijn mag door de jaren heen, steeds opnieuw vorm krijgen, dat past voor die periode van samenzijn. Seks is zo privé en zo uniek.

Wat zie ik van het hemelse beeld in onze seksualiteit terug? Nog een paar woorden die bij mij opkomen: Het is genieten, maar het is ook verheffend, bemoedigend, vertroostend en relatiebevestigend.

En het ultieme bewijs dat God bij de Schepping aan Zichzelf heeft gedacht, ligt in het volgende kenmerk van seksualiteit tussen man en vrouw: vruchtbaarheid, de mogelijkheid om samen nieuw menselijk leven voort te brengen. Hier zie ik de ultieme bemoeienis van God met ons mensen. Zelfs in onze zo intens zondige en zwaargehavende wijze van omgaan met seksualiteit. Ik kan de grote vragen niet beantwoorden: waarom mensen soms kinderloos blijven, en er wel kinderen verwekt worden uit zoiets afschuwelijks als een verkrachting. Maar ik erken wel dat elk menselijk leven dat verwekt is, en dat mag uitgroeien tot een mens zoals wij, bestaat dankzij de zegen van God.

God die ons het leven gaf en geeft, God die ons seksualiteit heeft gegeven, God die ons elkaar heeft gegeven… Laten we God vragen: „Heere, wat is uw weg met ons, uw kinderen, en ons seksueel handelen? Leer me die weg bewandelen, met groot ontzag voor Uw scheppingskracht.”

Als voor jouw gevoel God en seksualiteit niet meer bij elkaar passen, als die combinatie bijna banaal is geworden, zodat je er maar liever niet over spreekt en het licht in de slaapkamer beter maar kan uitblijven, belijd dan met me mee:
Ken Hem in al je wegen, laat Hij je paden recht mogen maken!

Zou de Schepper niet weten wat voor goeds Hij geschapen heeft?

Met toestemming overgenomen van Bijbels beraad M/V

Auteur Gerry Velema

Gerry Velema is auteur van de boeken ”Save Seks”, ”Echtgenoten” en ”Eerlijk gezegd”.

Vergelijkbare berichten