In het tijdschrift EMMA hield Chantal Louis een explosief interview met de biologe en Nobelprijswinnares Christiane Nüsslein-Volhard. Over de bewering van de commissaris voor queere personen van de Bondsregering, Sven Lehmann, dat er veel geslachten zijn,
zegt de gerenommeerde wetenschapper: ‘Dat is onwetenschappelijk! Misschien heeft mijnheer Lehmann zijn basiscursus biologie gemist.’ Zij legt uit:

‘Bij alle zoogdieren bestaan twee geslachten, en mensen zijn zoogdieren. Er is één geslacht dat de eitjes produceert, met twee X-chromosomen. Dat heet vrouwelijk. En er is het andere geslacht dat het sperma produceert, met een X- en een Y-chromosoom. Dat heet mannelijk. En wanneer een eicel zich verenigt met een zaadcel, ontstaat er een nieuw wezen.’

En interseksualiteit ontstaat door ‘zeer zeldzame afwijkingen’. ‘Maar ook interseksuele mensen
hebben de kenmerken van beide geslachten, ze zijn geen derde geslacht.’ Ze noemt het idee dat een man zichzelf een vrouw kan noemen ‘onzin’ en ‘wishful thinking’. En dat jongeren vanaf 14 jaar hun eigen geslacht moeten kunnen bepalen, becommentarieert ze met: ‘Dat is waanzin!’, omdat immers op 14-jarige leeftijd ‘nogal wat meisjes in de puberteit ongelukkig’ zijn. Over de activisten die lezingen van biologen aan universiteiten verhinderen omdat die pleiten voor twee geslachten, zegt ze: ‘Dat was volslagen idioot, ik was verbijsterd! Maar daar zie je dat die mensen totaal geen idee hebben van biologie. Het gebrek aan onderwijs op dit terrein is heel groot.’

Dit artikel is met toestemming overgenomen van het blad Middernachtsroep.

Vergelijkbare berichten