Mattheüs 6:24: “Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander
liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. …”

Ik krijg veel feedback over niet stemmen en niet participeren in de overheid. Waarschijnlijk is de
meest voorkomende vraag die ik krijg:


“Als we als natie geen goede mensen zouden hebben om te leiden en in ieder geval te proberen deze natie te regeren, waar zouden we dan staan?”


Het antwoord is simpel, maar wat we moeten onthouden is dat ik niet, en het Nieuwe Testament
ook niet, spreek over mensen in het algemeen wanneer de uitspraak wordt gedaan om ons af te
scheiden van de wereld (en regeringen zijn van de wereld, niet?). Het gaat over degenen die “wedergeboren” zijn in het Koninkrijk van God, volgelingen van het Lam. Die wedergeboren individuen hebben nu een ander land, een andere koning en een andere grondwet, waaraan ze hun trouw hebben gezworen. Gods gebod aan zijn Koninkrijksburgers is dit algemene principe:


“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je
wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken” (Spreuken 3:5-6).


Niet vertrouwen op een constitutie geschreven door louter mensen ten behoeve van louter mensen.

God heeft wereldse regeringen van louter mensen ingesteld om de orde te bewaren en grootschalige anarchie bij de mensen van de wereld te voorkomen; deze regering moet worden geleid door niet christenen, inclusief de regering van de Verenigde Staten. Helaas zijn christenen misleid door te denken dat zij hun mensen in alle verschillende bestuursposten moeten krijgen om een soort hemel op aarde te creëren. Ze kregen dit idee niet uit het Nieuwe Testament, maar door te steunen op hun “eigen inzicht” en logica en niet met heel hun hart op de Heer te vertrouwen, zoals hen is opgedragen.

Het is een feit dat zij de Heer zover niet kunnen vertrouwen en dat ze voelen dat zij de controle
moeten nemen over de situatie. Dit is geen geloof, het is rebellie en is onaanvaardbaar voor God, en zal niet worden erkend als het vertrouwen dat vereist is om het Lam te volgen. Wat ze niet begrijpen, is dat ZIJ het probleem zijn, net zoals Israël het probleem was en het oordeel over zichzelf bracht, en dat zij het zijn die de toorn van God over hun natie zullen brengen door hun opstandige kwaad.

De kern van het probleem is de angst om verwoest te worden door hun vijanden.

“Wat als wij onszelf en onze gezinnen niet beschermen?” “Onze stem uitbrengen helpt om het voortbestaan van onze
natie te verzekeren”. “Overleven is gewoon een menselijk instinct”.


Overleven mag dan de eerste wet van de menselijke natuur zijn, zal ik toegeven, maar het wordt
alleen zo gemaakt door een leven zonder God en door een onscherpe kijk op het ware doel van de mens. De noodzaak om te overleven komt voort uit de gebrekkige logica van Adam. Overleven is geen wet met betrekking tot de geestelijke mens. Christenen en politiek lopen helemaal niet synchroon met de leringen van Christus, en de christelijke leider die deze leugen promoot, is een valse leraar die velen doet struikelen.

Wanneer christenen stemmen, bemoeien zij zich met de soevereiniteit van Gods macht en bekwaamheid, zoals de Israëlieten deden toen ze eisten dat een koning over hen zou regeren. Het
Christusleven is niet logisch voor het vlees en zijn gebrekkige logica. Het vlees roept uit: OVERLEEF, maar Christus zegt “beschouw het vlees niet als alles”, het is in oppositie tegen Christus (Romeinen 7) en het zal je op een dwaalspoor brengen. Ons doel als christenen is NIET om te overleven, maar om in alle dingen gehoorzaam te zijn; Christus zegt “volg Mij”. Het is het mysterie van het Koninkrijk; we moeten sterven om te leven.

“Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht”
(Johannes 12:24).


“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of
honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 (Zoals geschreven staat:

WANT OMWILLE VAN U WORDEN WIJ DE HELE DAG GEDOOD, WIJ WORDEN BESCHOUWD ALS SLACHTSCHAPEN). Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:35-37).


“Toen … werd Híj (Christus) verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij
ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet
open”
(Jesaja 53:7).


“Maar om U worden wij de hele dag gedood; wij worden beschouwd als slachtschapen” (Psalm
44:23).


Zijden kiezen in de politiek is een kant kiezen tegen Christus, en we weten allemaal wie die strijd zal winnen.

Er is geen reden voor angst.


Volg het Lam, niet de politiek.

Met toestemming overgenomen van www.verhoevenmarc.be

Door Steve Blackwell,

Vergelijkbare berichten