Donkere wolken pakken zich samen boven ons dorp, onze gemeente, de provincie, Nederland en wereldwijd. Dagelijks sterven er plotseling enorme aantallen mensen, volkomen onverwacht en zonder direct aanwijsbare oorzaak. De plaatselijke krant staat dagelijks vol met overlijdensadvertenties, waar dit vroeger 1 of een halve pagina in beslag nam zijn dat nu vele pagina’s. De plaatselijke lijkkistenfabriek kan het werk nauwelijks aan en hun grote glimmende auto’s zijn tegenwoordig constant onderweg. De plaatselijke politiek die wordt gedomineerd door ‘christelijke’ partijen kijkt weg en moedigt booster op booster aan om die vooral te nemen. Hoe zit het met de huisartsen in onze gemeente, durven ze op te staan of is de druk en boetedreiging zo hoog dat men niet durft. De druk van geld en positie geeft voor velen de doorslag.

Hoe kun je ooit die verantwoordelijkheid op je nemen of verschuil je, je straks achter ‘ik heb het niet geweten’ De overheid doet er veel aan om de tegen geluiden te onderdrukken, zelfs een plaatselijke voorganger hangt een boete en beslaglegging boven het hoofd in verband met het aanprijzen van medicijnen die de c- ziekte kunnen genezen. We leven in een duistere wereld, de bijbel verteld het ons, dat zal alleen maar toenemen. Maar zij die van de Heere Jezus zijn, Zijn niet in het duister maar wandelen in het licht. Er is Hoop voor hen die in Christus zijn, en ben je dat nog niet? Bekeer je dan, de poort van de ark staat nu nog wagenwijd open.

En toch…. Velen in de kerk slapen zoals de 10 maagden en de helft werd niet toegelaten in de Bruiloftszaal. Gisteren organiseerden wij een themadag in Alkmaar. In de middag sessie werd gesproken over het thema: ‘Word Wakker, Gods profetisch Woord gaat nu in vervulling’ Lieve mensen open je ogen voor het te laat is, de slang brengt zijn pionnen in positie, kijk naar het WEF, WHO,NAVO,EU en al de stromannen in elke regering, je ziet het gelieg iedere dag op het acht uur journaal. Luister eens hoe Harari de woordvoerder van Klaus Swab (WEF) zich verzet tegen de Allerhoogste en zegt ‘Jesus Christ is fake news’

In de afgelopen jaren bereikten ons veel berichten van mensen die zich niet meer thuis voelen in de kerk. Mensen die weggejaagd worden uit de kerk, nee de achterblijvers zullen het niet met zoveel woorden zeggen en mooi verpakken, maar de waarheid is dat voor ‘wakkere gelovigen’ er geen plek is in de kerk. We spreken uit ervaring.

Moeten we daarvan opkijken? Ja en nee. Ja omdat juist in de kerk gepredikt wordt dat we elkaar hebben te aanvaarden en er geen groter gebod is dan de Liefde. En nee omdat de kerk in zijn algemeenheid niks meer met de Heere Jezus heeft, de wereld en de wereldgeesten zitten aan het stuur van menig kerkgenootschap. De Heer sprak zelf, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jou vervolgen. Ik geloof dat die vervolgers zij zijn die zich je broeder en zuster noemden. Het gevaar komt van binnenuit.

Gods principes op alle gebieden worden met voeten getreden het gaat nog wel over God, over Jezus maar Hij staat buiten de deur. We leven in het tijdperk van Laodicea de koude, lauwe kerk waarvan de Heer zegt ik zal je uit mijn mond spuwen.

Is er dan geen Hoop meer?

Ja die is er:

De Heere Jezus zegt:

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en  komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Geloof in de Heer Jezus redt je ziel voor de eeuwigheid. En ondertussen loop je de wedloop die voor je ligt en richt je oog alleen op Jezus. Hebreeën 12:1-2

Januari 2023

Geert van der Woude

Bijbelse Bron

Vergelijkbare berichten