Op 24 februari 2022 is Rusland zijn buurland Oekraïne binnengevallen. In die periode werkte ik aan mijn boek en was toen bezig met het uitwerken van de profetieën rondom Gog uit Magog. Die staan beschreven in Ezechiël 38 en 39.
Rusland was al langer bezig geweest om troepen op te bouwen aan de grens met Oekraïne, maar de verwachting was dat dit vooral bedoeld was om te imponeren en te dreigen. Toen Rusland op die 24ste februari daadwerkelijk Oekraïne binnenviel ging er een schok door mij heen. Dat gebeurde echter om een heel andere reden dan de schok die door de westerse wereld ging…

Ezechiël 38

Zoals gezegd was ik bezig met mijn boek, en werkte toen aan wat hoofdstuk 9 van het boek Leven in de Eindtijd is geworden. Dat hoofdstuk gaat over een aantal voorspellingen die de profeet Ezechiël van God ontvangen heeft. Een bekend element daaruit is Ezechiëls visioen over het ‘dal met de dorre beenderen’. Via dat visioen liet God aan de profeet zien dat Israël in de verre toekomst weer 1 volk zou zijn en weer in het land Israël zou wonen. God zou hen vanuit alle windstreken terugbrengen naar het land Israël. Die terugkeer is al ruim 100 jaar aan de gang.

Vervolgens krijgt Ezechiël een nieuwe voorspelling van God te horen. In Ezechiël 38 vertelt God aan de profeet over de gebeurtenissen rondom een zekere Gog uit het land Magog. Deze heerser met de mysterieuze naam ‘Gog’ van het land Magog zal in de verre toekomst door God gedwongen worden om met zijn leger in de richting van het zuiden te trekken. Hij moet al zijn bondgenoten oproepen om zich bij hem aan te sluiten. God zal hem en zijn bondgenoten ertoe aanzetten om Israël binnen te vallen.
Deze Gog en zijn bondgenoten zullen dat natuurlijk niet zo ervaren. Zij zullen niet beseffen dat het God is die hen stuurt, maar denken dat het hun eigen initiatief is. Zij zullen zich gedwongen voelen om Israël eindelijk een lesje te leren. Daarbij willen ze ‘Palestina’ voorgoed bevrijden en Israël van de kaart vegen, ‘from the river to the sea’…

Op de pagina “Gog uit Magog: de heerser van het land uit het verre noorden” (www.levenindeeindtijd.nl/gog-uit-magog-de-heerser-van-het-land-uit-het-verre-noorden/ ) leg ik uit wat Ezechiël bedoelt, wie Gog is, welk land Magog is, en welke volken de bondgenoten van Gog zijn. Maar ook wanneer die enorme gebeurtenissen zich in de ‘verre toekomst’ zouden kunnen afspelen.
In de vervolgpagina “Gog uit Magog en de aanval op Israël” (www.levenindeeindtijd.nl/gog-uit-magog-en-de-aanval-op-israel/ ) leg ik uit waar al die bondgenoten van Gog (zie: www.levenindeeindtijd.nl/gog-uit-magog-en-de-aanval-op-israel#bondgenoten ) vandaag wonen, welke landen dat zijn. Ook welk gebied bedoeld wordt met ‘Magog’ wordt daar toegelicht. En dat Gog en zijn bondgenoten Israël zullen overvallen op bevel van God.

Welk land is Magog?

Als je Ezechiël 38 doorleest zul je nergens een specifieke identificatie krijgen van wie Gog is. Hij wordt alleen benoemd als vorst, als leider of president van Magog.
De identificatie van zijn bondgenoten is al veel eenvoudiger, omdat daar namen gebruikt worden van landen die we vanuit de geschiedenis kennen: Perzie (het huidige Iran), Nubië (het huidige gebied van Soedan en omstreken) en Libië. Kenners hebben uitgebreid via de oude historie onderzocht waar we de andere bondgenoten van Gog vandaag kunnen vinden.

Dan blijken die vandaag vooral te wonen in het oostelijke deel van Turkije en in het gebied tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. Ook weten we waar het land Magog vandaag zo ongeveer ligt. Magog lijkt het gebied te zijn, globaal vanaf boven de Zwarte Zee, via het noorden en oosten van de Kaspische Zee, tot aan Afghanistan en mogelijk zelfs Pakistan toe. Het is het gebied waar vroeger de Scythen woonden.

Maar in de profetie van Ezechiël 38 worden nog meer volken genoemd. Die herkennen we echter pas als we teruggaan naar de oorspronkelijke taal van de Bijbel. Zo blijkt er dan ook een volk te zijn dat ‘Rosh’ heet. En een volk dat ‘in het uiterste noorden’ woont. Daarnaast zijn er ‘nog vele andere volken’ bij betrokken.
Met ‘Rosh’ en het volk uit het uiterste noorden wordt het huidige Rusland bedoeld. De vele andere volken zijn de volken die horen bij al die hiervoor genoemde volken en landen. Op de pagina “Gog uit Magog en de aanval op Israël” (www.levenindeeindtijd.nl/gog-uit-magog-en-de-aanval-op-israel/ ) staat een landkaart (zie: www.levenindeeindtijd.nl/gog-uit-magog-en-de-aanval-op-israel#middenoostenkaart ), zodat je goed kunt zien welke landen en volken het betreft en waar die vandaag wonen.

Oekraïne hoort bij Magog

Hierboven gaf ik al aan dat het gebied van Magog loopt vanaf het gebied boven de Zwarte Zee tot aan pakweg Pakistan. Boven de Zwarte Zee ligt Oekraïne. Dat land, of in ieder geval een groot deel ervan, hoort dus bij Magog! Net als de Krim. Daar zal Gog, de leider van het imperium, het in de ‘verre toekomst’ voor het zeggen hebben!
Nu zul je ook begrijpen wat er gebeurde toen ik aan het hoofdstuk van mijn boek werkte over de profetieën van Ezechiël, zoals ik bovenaan deze pagina schreef. Want toen Rusland Oekraïne binnenviel kon dat alleen maar als reden hebben dat dat deel van het oude Magog weer toegevoegd moest worden aan het gebied dat onder het beheer moest komen te staan van de toekomstige heerser Gog. Net als Rosh en de andere landen uit de profetie van Ezechiël!

Oekraïne verzet zich met hand en tand tegen deze inval en weet vooralsnog redelijk stand te houden. Weliswaar zijn de oostelijke en zuidelijke delen van het land inmiddels door Rusland geannexeerd, net als dat met de Krim gebeurde in 2014. Maar veel verder komt Rusland nog niet echt.
Dat komt mede omdat Oekraïne door het Westen van wapens en munitie wordt voorzien. De oorlogsindustrie in Rusland draait echter op volle toeren en de aanvoer van soldaten kan vrijwel onbegrensd doorgaan. Kan het Westen, kunnen de NAVO-landen dat blijven compenseren? De politici van die landen beloven Oekraïne onbegrensde aanvoer. Maar ja, politici zijn beroepsbelovers, en die aanvoer loopt stroef. De vraag is wanneer de grens bereikt wordt. Dat die grens al over niet al te lange tijd bereikt zal worden is onvermijdelijk.

De val van Oekraïne is een kwestie van tijd…

Het is onwaarschijnlijk dat het Westen, met name Europa en de V.S., voldoende wapens zal kunnen of willen blijven leveren om Rusland ervan te weerhouden Oekraïne voor een groot deel in te nemen. De aanvoer van wapens en munitie vanuit Rusland gaat continu door. De sancties van Europa en de V.S. hebben nauwelijks iets uitgehaald, hoe logisch de sancties ook waren. Rusland heeft compensatie gevonden in het Zuiden en Oosten van Azië, de banden juist zijn versterkt.

In de V.S. is de kans groot dat Donald Trump weer in het Witte Huis komt. Dan kon er wel eens flinke beperking of zelfs een einde komen aan de Amerikaanse steun voor Oekraïne. Europa zal het dan alleen moeten doen. Voor een tijdje zal dat nog wel lukken, maar Rusland zal een veel langere adem hebben…

Poetin en Rusland hebben hun zinnen gezet op de inname van Oekraïne, om deze weer aan het Russische imperium toe te voegen. Of dat heel Oekraïne zal zijn weet ik niet, maar het zal zeker een groot deel ervan zijn. Misschien zal Rusland genoegen nemen met het gebied tot aan de lijn van Moldavië naar Wit-Rusland. Maar mogelijk gaan de Russische ambities nog veel verder. De toekomst zal het uitwijzen.

Als Rusland het grootste deel van Oekraïne weer aan zijn rijk heeft toegevoegd, zal het profetische Magog weer luisteren naar zijn leider, zijn vorst. Dan zal een deel van de profetie van Ezechiël 38 ineens weer veel dichterbij gekomen zijn. We zien het voor onze ogen gebeuren.
God zei eens tegen Ezechiël dat Gog de leider van Magog zal zijn. Poetin komt uit St.Petersburg, dat zeker niet bij het oude Magog hoorde. Dus of Poetin Gog zal worden is maar de vraag. Poetin zal vast nog een aantal jaren aan de macht blijven. Toch zal er eens een opvolger komen…

Ezechiëls ‘verre toekomst’ is vandaag!

Blijf letten op de profetieën en houd steeds de krant naast de Bijbel! Want de verre toekomst waar Ezechiël van spreekt, is vandaag!

Velen denken dat al die profetieën allang uitgekomen zijn. Dat het onzin is om de krant naast de Bijbel te lezen. Maar Ezechiël geeft een combinatie van aanwijzingen die aantonen dat deze profetie eerder nog niet vervuld kan zijn.

De 1e aanwijzing vinden we in vers 8, waar staat dat het volk Israël in die tijd weer zal wonen in het land Israël. Dat volk zal uit vele volken zijn samengebracht in het land dat eeuwenlang nauwelijks bewoond was. Dit proces is pas een eeuw geleden begonnen.
De 2e aanwijzing vinden we eveneens in vers 8, waar staat dat Israël een volk zal zijn dat zich nog maar net uit een oorlog hersteld zal hebben. Het land is in 1948 opgericht, vlak nadat honderdduizenden Joden zich daar na de Tweede Wereldoorlog vestigden.
De 3e aanwijzing vinden we in vers 11, waar staat dat Israël onbezorgd zal leven in steden zonder muren en vergrendelbare poorten. Tot nog maar pakweg 2 of 3 eeuwen geleden was een stad zonder muren en poorten onvoorstelbaar. Tegenwoordig is het normaal. Ook zal Israël onbezorgd wonen. Hoewel er nog genoeg onrust is in en rond Israël, wonen de Joden daar relatief onbezorgd, zonder antisemitisme in hun land. Als de strijd in Gaza voorbij is, zal de rust allicht weer terugkeren. Voor de laatste keer?…
De 4e aanwijzing is de samenstelling van het bondgenootschap. Alle genoemde landen vallen onder wat vroeger het ‘Oost-Romeinse Rijk’ was. En ze hebben allemaal vandaag een verbinding met elkaar. Hun onderlinge band bestaat vooral uit de islam, terwijl hun band met Rusland uitstekend is.
Opvallend is ook dat de niet genoemde landen juist een relatief goede verhouding met Israël hebben.

Er zijn nog meer aanwijzingen, maar de combinatie van alleen al deze aanwijzingen kan uitsluitend in de tegenwoordige tijd liggen. Daarmee kon deze profetie van Ezechiël tot nog maar enkele tientallen jaren geleden niet uitkomen. Vandaag kan dat wel! Daarom zijn het vandaag dan ook spannende tijden. Let erop hoe nog meer aanwijzingen – ook uit andere profetieën – binnenkort zullen uitkomen! Blijf waakzaam!

Met toestemming geplaatst van de website: www.levenindeeindtijd.nl

Vergelijkbare berichten