Gen. 22. Izak is de zoon van de belofte van Abraham. Izak ging vrijwillig op het altaar op de derde dag. Zijn vader Abraham werd op tijd gestopt en Izak mocht van het altaar af en samen legden zij toen het ram op het altaar in zijn plaats. Een beeld van de Hemelse Vader en Zijn Zoon Jezus. Jezus is natuurlijk meer! Jezus stierf echt en voor Hem was er geen plaatsvervanger! Abraham getuigt in geloof, dat hij toen Jezus zag (Joh. 8:56). Abraham had tegen de twee knechten gezegd: Wij gaan aanbidden en wij komen terug (Gen. 22:5). Nadat Izak gehoorzaam is geweest lezen wij van zijn toekomstige bruid Rebekka (Gen. 22:23). De knecht zonder naam is een beeld van de Heilige Geest die de bruid Rebekka voor Izak haalt (Gen. 24). De Heilige Geest in ons, brengt ons naar de Hemelse Bruidegom (1 Joh. 3:2-4).

Het huwelijk van Izak en Rebekka was net zoals het huwelijk van Adam en Eva 100% door God geleid. Jarenlang wachten zij op een baby. En eindelijk gaan zij vurig bidden (2 Kron. 7:14). God laat zich verbidden: gebedsverhoringen zijn er voor Israël, Egypte (Jes. 19:22) en bij de Ninevieten na de boodschap van Jona.

Gen. 25:22. Rebekka heeft ook haar eigen wandel met God en zij spreekt met Hem. De Heere antwoordt haar weer en spreekt over de twee volken in haar schoot.

Het gaat hier niet over behouden zijn of verloren gaan. Ook niet over haten of liefhebben. Het gaat over dienen. Jozefs zoons hetzelfde (Gen. 48:14). Izak trekt Ezau voor en volgt zijn maag (Gen. 27:4). Izak had niet de wijsheid van zijn vader Abraham. Godvrezende ouders kunnen ook zonen hebben die anders in het leven staan.

Vanaf het begin wil Jakob grijpen. Dat betekent zijn naam: “Hielen vasthouder” (hij die de hiel greep).

Wat God ziet bij Jakob is dat hij waarde ziet in wat God wil geven. God verkoos Jakob om het hoofd van een volk te worden. Wij zijn allemaal “Jakobs” of “Ezaus”

Hebr. 12:16,17. Ezau zou een gezegend leven hebben, als hij die keuze van de Heere aanvaard had (Ps. 16:6). Jaren later getuigt hij wel. Ik heb veel (Gen. 33:9). Hij was onverschillig en leefde voor het heden en dacht niet aan zijn nageslacht. Dat ervaren wij nu, vandaag de dag ook (1 Kor. 15:32b). Hizkia eindigt onverschillig (2. Kon. 20:19).

Uit het nageslacht van Jakob is het volk Israel gekomen met Jozef en Benjamin als schaduwbeelden van de Heere Jezus. Jozef door Zijn onschuldige lijden zijn vernederingen en verhoging tot redder van de wereld. Benjamin als degene waar alles uiteindelijk om draait om in leven te blijven (Gen. 43:8). Eénheid (Gen. 45:14).

Uit Ezau kwamen de Edomieten die Israel eeuwen lang tegen werkten. Obadja schrijft hier over. De laatste Edomieten familie zijn de Herodussen. Herodus de Grootte wilde Jezus doden. Een ander doodde Johannes de Doper. Een ander wordt vos genoemd door Jezus. Het is de corrupte familie die het werk van de Heere op deze aarde constant haat. Dat had de Heere God al voorzien toen Hij zei: Ezau heb ik gehaat (Rom. 9:13). Let op de woorden. Zoals geschreven staat!

1400 Jaar na hun leven schrijft Maleachi 1:2,3a dit ook al: (vers 2 en 3a:) Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad? Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad, en Ezau gehaat.

Met toestemming overgenomen van Johan Schep (www.johan-linda.com)

Vergelijkbare berichten